Mestring og like muligheter

Av
DEL

DEBATT - VALG 2019:22. juli henges ut ordfører og leder av TKF ut i et innlegg av AP om Aktivitetskortet, og stempler det som selvskryt og fine ord. Det er leit at Arbeiderpartiet ikke gleder seg over de nye mulighetene vi med dette har klart å tilgjengeliggjøre for barn og unge i Asker.

Enda verre er det at de feilinformerer om hvordan ordningen rent faktisk fungerer, og skaper et inntrykk av at Høyre ikke er opptatt av å utjevne sosiale forskjeller.

Aktivitetskortet, A!A - en slags digital lommebok

Aktivitetskortet, A!A, er en slags digital lommebok der påfyll av midler kan gjøres av både foreldre, kommune og andre. Løsningen sikrer barns deltakelse i aktiviteter uavhengig av familiens økonomi. Som et ansvarlig styringsparti er vi stolte over å ha virkeliggjort løsningen!

Drivkraften har nettopp vært å gi barn i Asker like muligheter til å delta på arenaer de ikke tidligere hadde kjennskap eller mulighet til. Etableringen av Aktivitetskalenderen og Appen A!A har gitt barn og unge økte muligheter til opplevelser, mestring, sosial tilhørighet og venner.

Høyre har vært pådrivere for økte midler til gjennomføring av kalender, aktivitetskort, BUA-ordning, aktivitetsguider og til flere sommerjobber for ungdom. Vi har satt av øremerkede midler til idrettsrådet for å dekke treningsavgift for barn som av ulike grunner ikke lenger makter å betale sine kontingenter. En tilsvarende pott er nå gjort tilgjengelig for kulturaktiviteter.

Om A!A skal utvides og endres er vi åpne for. Tiltaket og løsningen er ny, og skal selvfølgelig endres i tråd med behov og kapasitet. Vi ønsker å oppnå god kvalitet i det vi ruller ut, derfor har vi valgt å ta ett skritt av gangen.

A!A er et stort og viktig fremskritt gjort mulig gjennom nye digitale løsninger, godt saksarbeid og avsatte midler i HP. Vi berømmer fremoverlente, dyktige og dedikerte ansatte som har hatt tro på løsningen og som fortsatt jobber med å forbedre den.

Noe riktig må vi ha gjort når vi vet at en tilsvarende løsning ønskes lansert av regjeringen. Askers erfaringer gir den nasjonale ordningen god drahjelp.

Gratis utlån av instrumenter på biblioteket

Det stemmer at vi i denne omgang ikke har gått inn for en utlånsordning av instrumenter gjennom BUA-stiftelsen. Dersom stiftelsen og idrettsrådet ønsker, ser vi selvfølgelig nærmere på det – inntil videre er vi glade for å kunne tilby gratis utlån av instrumenter på biblioteket.

Vi synes det er rart at Ap ikke nevner dette. Enda rarere er det at de i sin tid stemte mot vårt forslag om svømmekortet til alle 2.trinnselever. Det gir barna og en voksen gratis tilgang til kommunens svømmehaller i et helt år! Når vi nå kommer til å foreslå å utvide denne ordningen til å gjelde også 10. trinnselevene håper vi AP snur og støtter det!

Det er jo ikke slik at Høyre mangler troverdighet fordi vi ikke støtter AP´s forslag om utvidelse av Aktivitetskortet nå når det akkurat har sett dagens lys.

Midler til tilbud og løsninger skal også hentes fra et sted. Høyre er opptatt av å finne løsninger i samskapingens ånd, -i samarbeid med frivillighet, næringsliv, kommunen selv og andre. A!A, Aktivitetskalenderen, BUA og aktivitetsguidene er utmerkede eksempler på samskapte løsninger. Resultatet er ikke bare selvskryt og fine ord -det er like muligheter for alle!

Et grønnere, rausere og varmere Asker

Fritt skolevalg i Viken

Nye muligheter i Viken 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags