Gå til sidens hovedinnhold

Hurum Venstre og idretten Idrettslagene i Hurum

Artikkelen er over 5 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hurum Venstre og idretten Idrettslagene i Hurum er viktige samarbeidspartnere for kommunen. Idrett skaper trivsel, sosiale nettverk og god helse. Folkehelse er et av satsingsområdene i kommuneplanen og er sammen med forebyggende helsearbeid viktig for å utjevne sosiale helseforskjeller. Fotball er den største aktiviteten i idrettslagene våre. Andre aktiviteter er allidrett, basket, håndball og noe ski. Venstre vil legge bedre til rette for sykling både i marka og for øvrig i kommunen, mellom annet å lage trialbaner, en på Nordre og en på Søndre Hurum. Kanskje kan sykkelgruppen som noen lurer på å starte bli en realitet? Vi må også fortsette jobben for å få på plass egne gang- og sykkelstier og bredere veiskulder.

Venstre står bak mange tiltak for å få økt fokus på sykling i Hurum som administrasjonen er bedt om å vurdere i 2015. Hurum Venstre ønsker å se på muligheten for å erstatte Skolefritidsordningen (SFO) med Aktivitetsskole (AKS). Enkelt forklart er det SFO med mer rom for fysisk aktivitet og lek enn nå. I den forbindelse ønsker vi å se på et mulig samarbeid om AKS med Kulturskolen, idrettslagene, skolekorpsene og andre aktuelle lag og foreninger. Oslo kommune har innført Aktivitetsskole og der beregnes pris for aktivitetsskolen ut fra foresattes inntekt. Vi hører at idrettslagene merker nedgang i barnetallet og at det vanskeligere å rekruttere barn og unge til aktiv fritid. Oppfølging av medlemmene er selvsagt viktig her og det å la de få dommerkurs kan være et tiltak. En AKS der man integrerer fritidstilbud i skolehverdagen vil trolig bidra til å øke rekrutteringen til idrettslagene.

Tilbakemeldinger sier at idrettslagene merker at enkelte har lav betalingsevne, spesielt i familier med flere barn. Venstre vil at kommunen skal gi støtte til betaling av aktivitetsgebyr for barn fra lavinntektsfamilier og til integrering av flyktningbarn i idrettslag etter søknad. Venstre vil at det ikke skal være foreldrenes lommebok eller stedet der du vokser opp som skal være avgjørende for om du får innfridd dine drømmer, men at alle skal ha like muligheter. Venstre ser positivt på at vi nå får en svømmehall på Hurumhalvøya som inkluderer både stupebasseng og to terapibad. Dette vil gi et bredere aktivitetstilbud for oss alle og vi håper at mange huringer vil benytte den. Vi ser fram til å få Idrettshallen på Tofte på plass.

Mange etterspør framdrift og tidsplan. Jeg kan opplyse om at oppstart byggearbeider og ferdigstillelse er ikke besluttet. Det er lagt opp til prosess der de som skal høres og medvirke, inkludert lag og foreninger, blir tatt hensyn til før prosjektering og anbudskonkurranse gjennomføres. Nå har idrettslagene sjansen til å melde inn sine behov for framtiden. Det er viktig at denne prosessen blir god og at vi får et bygg med en utforming som gjør at det kan drives mange typer fysiske aktivitet der. Kanskje bør det legges til rette for turn i den nye idrettshallen slik at turnglade barn slipper å bli skysset til Asker? Jeg tror det er svært viktig for folkehelsen på Søndre Hurum at idrettshallen kommer på plass. For idrettslagene har en hall i denne delen av kommunen vært et stort savn i årevis. Idrettshallen vil gjøre Tofte og Filtvet mer attraktive som bo-områder. Gode fritidstilbud for barna er viktig når familier skal bestemme seg for hvor de skal bosette seg. For Hurum Venstre har alltid befolkningens bokvalitet og barns oppvekstvilkår hovedfokus, så derfor vil vi alltid sette folk først og prioritere gode nærmiljøer. Til slutt vil jeg vil berømme alle som bidrar med frivillig arbeid i Hurum kommune – dere er gull verdt!

Gunn-Torill Homme Mathisen, ordførerkandidat, Hurum Venstre

Kommentarer til denne saken