Gå til sidens hovedinnhold

Skiskytterarena på Torvbråten likevel?

Torvbråten

Artikkelen er over 5 år gammel

Turområdet og lysløypa på Torvbråten er kanskje det viktigste friluftsområdet for folk i bosatt i Slemmestad, Nærsnes og Bødalen, på rundt 6.500 personer. Det er en sentral del av friluftsaktivitetene ved barneskolene på Torvbråten, Nærsnes og Slemmestad, og dessuten et betydelig antall barnehager. Dette friluftsområdet brukes daglig av mosjonister og turgåere i alle aldre, sommer som vinter.

Det er derfor foruroligende at det igjen er fremmet planer om å gjøre om store deler av dette område til en skiskytingsarena. Det siste året er det blitt lagt til rette for skytebaner underveis i lysløypa, og rådmannen har nå stilt seg positiv til en avtale der kommunen leier ut store områder i marka slik at det kan utvikles et område for ”skiskyting, langrenn og skileik”. I den foreslåtte leieavtalen heter det blant annet at det i området skal bygges skytebaner med standplass, arenaområder, servicebygg og varmestuer, med mer. Området vil dessuten stenges av ved arrangementer og større sportskonkurranser.

Torvbråtenmarka er dårlig alternativ for en arena for skiskyting av flere årsaker: For det første vil det stenge for allmenhetens tilgang til et av Røykens viktigste friluftsområder. Det er urimelig at et mindretall av idrettsutøvere skal legge beslag på dette, og stenge andre ute når det passer dem. For det andre vil anlegget utvilsomt forårsake støy for mennesker og dyr i marka, og dessuten de tilstøtende boligområdene. Et skiskytteranlegg bør lokaliseres i områder med mye større avstand til eksisterende bebyggelse. For det tredje er veikapasiteten opp til Torvbråten skole allerede overbelastet, og på ingen måte dimensjonert for noen større sportskonkurranser.

MDG i Røyken er derfor negative til, og vil gå i mot utbygging av et skiskytteranlegg på Torvbråten. Mulighetene for å legge et slikt anlegg til andre velegnede områder, for eksempel i tilknytning til skytebanen på Follestad, bør utredes nærmere. Et såpass radikalt inngrep i et av kommunens sentrale friluftsområder bør dessuten gjøres slik at alle berørte og interesserte parter kan få innsikt i planene, og kan fremme sine syn på saken. Så langt er det ikke en slik fremgangsmåte som har preget denne prosessen.

For Miljøpartiet De Grønne i Røyken

Hilde Gunn Sletten

Tom E. Julsrud

Kommentarer til denne saken