Høyre med behov for «grønnvasking»?

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

I RHA 3.september hadde Høyre et lengre leserinnlegg om hvor god den nye Kystsoneplanen er for å bevare strandsonen for allmennheten. I samme avis hadde de en annonse hvor de bruker Venstres slagord «Vi gjør Røyken grønnere». Det vitner om en viss desperasjon at de ser seg nødt å rappe andres budskap. Kanskje i mangel på troverdighet av egen miljøpolitikk? Hvem vet.

Forslaget til ny Kystsoneplan er uklart nok til at en nedbygging av strandsonen i de berørte områdene er mulig. Gjelder dette bare tettbygde områder? Nei.

Bygningsrådet behandlet en byggesak i strandsonen i Båtstø på vårparten i år. Administrasjonen foreslo at tiltaket måtte tilbakestilles da de betraktet det som ulovlig. Bygningsrådet besluttet enstemmig å følge administrasjonens innstilling.

Saken kom tilbake til Bygningsrådet da tiltakshaver klagde på tidligere vedtak. Administrasjonen anbefalte å avvise klage og la klagesaken gå til Fylkesmannen for endelig beslutning.

Bygningsrådet besluttet med 6 mot Høyres 3 stemmer å følge administrasjonens forslag. Høyre hadde snudd i denne saken uten at nye momenter hadde kommet i saken.

I klagesaker er det vanlig saksgang at dersom Bygningsrådet avviser en klage så sendes den til Fylkesmannen for å gi klagesaken en uhildet gjennomgang.

Høyre valgte i denne saken i stedet å fremme en såkalt mindretallsanke på klagebehandlingen til Kommunestyret. Dette er en svært uvanlig fremgangsmåte av flere grunner:

1) Kommunestyret i Røyken har delegert all myndighet til Bygningsrådet når det gjelder vurdering av dispensasjoner i strandsonen.

2) Mindretallsanke er ikke vanlig å bruke når det foreligger mulighet for å klage saken til Fylkesmannen for partene i saken.

Hvorfor bruker Høyre mindretallsanke i denne saken? Har de ikke tillitt til flertallet i Bygningsrådet?

Mener de at Fylkesmannen ikke er i stand til å gi en faglig vurdering?

Denne saken viser med all tydelighet at Høyre ikke ønsker å følge regelverket for vern av strandsonen. Siden Høyre har rent flertall i Kommunestyret, kan de tvinge igjennom saken til tross for at de ble nedstemt i Bygningsrådet. Dette er et eksempel av flere hvor Høyre «overser» vern av strandsonen.

1.oktober 2015 er det siste kommunestyremøtet i perioden. Møtet er åpent for alle og da kan man få bekreftet Høyres reelle «grønne» profil.

Ønsker man vern av friområdene i Røyken, stemmer man Venstre.

Tore Hogstad,

2.kandidat på Venstres liste

og medlem av Bygningsrådet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags