En levende kystsone for alle

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Rebekka Borsch fra Venstre kommer i et innlegg i RHA 8/9 med et oppkok av konspirasjonsteorier, faktafeil og karakteristikker av Røyken kommunes kystsoneplan som for tiden er til politisk behandling. Vi må si vi er en smule overrasket over angrepet, særlig ettersom det i realiteten er lite som skiller Venstres og Høyres politikk på området.

Kystsoneplanen i Røyken under behandling tilsvarer det man kaller Tvedestrandmodellen. Denne modellen er god Venstre politikk på Sørlandet. Selve planen (med bebyggelsegrenser) er godkjent av tidligere fylkesmann Øistein Djupedal (SV politiker) som neppe kan kalles en Høyre mann. Arendal Venstre er varm tilhenger av denne kystsoneplan med byggegrenser for Arendal kommune. Er ikke Venstre enig med seg selv?

Vi har sagt det før – og gjentar det gjerne - Røyken har en fantastisk og verdifull kystlinje, som må forvaltes med respekt og aktsomhet slik at den kan nyttes til aktivitet og rekreasjon. Etter vår oppfatning vil den foreliggende planen i stor grad sikre dette. Vi ser også av kommentarene til høringen at mange organisasjoner og instanser deler dette synet med oss.

Planen sikrer allmennheten god tilgang, og at strandsonen ikke blir privatisert. Den sikrer at ytterligere privat nedbygging av det både allmenhet og lovgivere oppfatter å være strandsonen ikke kan skje.

Byggegrensen mot sjø er i planen satt til 100 meter, med unntak av tre områder. Disse tre områdene er tettstedene Hyggen, Nærsnes og Åros. I disse tre områdene setter dagens bebyggelse en grense for hvor nært sjøen det er lov å bygge. Det betyr at det trekkes en linje mellom dagens bebyggelse og sjøen, og i denne sonen blir det ikke lov å bygge nytt. Det må endog søkes om å få utføre reparasjoner o.l.

På den andre siden av linjen er det heller ikke fritt frem, for her gjelder reguleringsplaner og begrensninger nedfelt i annet planverk. Bestemmelsene gir grunneiere mulighet til å foreta forbedringer på egen eiendom, men ikke mot sjøen, og ikke utenom gjeldende regulering. Dette er ikke frislipp, snarere fornuftig forvaltning!

For å ytterligere sikre at forbudet opprettholdes og forvaltes vil Røyken Høyre ta initiativ til en kartlegging av kommunens strandsone og gjennom dette sikre planen og gjennomføringen av den. Dette vil komme som forslag i førstkommende budsjettbehandling.

En sammenhengende og kystnær kyststi er etter Høyres oppfatning svært viktig for allmenhetens tilgang til strandsonen. Kyststien skal i minst mulig grad gå langs trafikkerte veier slik tilfellet er i dag i bl.a Nærsnes. Planen sikrer en bedre kyststi, og Høyre vil jobbe for å fullføre disse planene. I tillegg vil vi satse på å utvide og forbedre våre friområder. Hernestangen ved Drammensfjorden har gjennomgått en stor oppgradering de siste årene, og mer kan gjøres. Høyre ønsker også å kjøpe opp mer eiendom i strandsonen for å sikre ytterligere friområder. Røyken Høyre ønsker å ruste opp dagens friområder med nødvendig infrastruktur i forhold til bla sanitærforhold og tilgang for bevegelseshemmede og andre med spesielle behov. Dette gjelder steder som Tåje, Slemmestad sentrum, Propsen, Høvikvollen, Fagertun og mange flere.

Til slutt fra høringsinnspill til kystsoneplan: ”Fra Naturvernforbundet i Røyken. NiHR synes det er positivt at kommunen forholder seg til intensjonene i de statlige retningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen i dette henseendet. Vi har ingen kommentarer til noen av de foreslåtte områdene hvor byggegrense mot sjøen foreslås endra.”

Fra Oslofjordens friluftsråd: ”I all hovedsak ser det ut til at man har lykkes med å sette ny byggegrense”

Fylkesmannen i Buskerud: ”Etter en samlet vurdering mener vi at kommunens forslag til ny byggegrense støtter opp under føringene i den statlige planretningslinjen for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.”

Rebekka Borsch skyter fra hoften, men dessverre med løs ammunisjon. Det er rett og slett valgkamp. Røyken Høyre vil ærlig talt kun ta vare på strandsonen til det beste for alle.

Håvard Vestgren

Gruppeleder Røyken Høyre

Jan Syrstad

Listekandidat Røyken Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags