Vi leser med stor interesse artikkelen i RHA 12. april om fiskeoppdrettsplanene få meter fra grensen til Sandbukta-Østnestangen naturreservat.

Naturverdiene rundt Statskog

Det er, ifølge kommunens egen utredning konkludert med at det knapt nok finnes noen ulemper ved å legge anlegget der, herunder at det «ikke er konfliktfullt i forhold til naturmangfold, friluftsliv og landskap ..».

Les også: Programleder: – Det har vært en klipp- og lim feil

Det spørres om naturverdiene på mystisk vis tar slutt ved grensen til naturreservatet, når man vet at mye av de samme naturverdiene som finnes i naturreservatet også finnes i området til Statskog der kommunen anbefaler at anlegget for fiskeoppdrett legges.

Les også. Svineoppdretter vil satse på laks

Som kommentar fra en kommunestyrerepresentant leser vi: «Vi har rett og slett vært for godtroende. Det politiske miljøet har ikke vært klar over konsekvensene ...jeg har sovet i timen».

Slike utsagn må berømmes, men hjelper de?

Ekko ekko

Dette er som et ekko fra Formannsskapets behandling 07.11.2017 av forslaget til rullering av Kommuneplanen, der steinbruddet i Husebykollen ble et tema pga. innspill fra Husebykollen Hytteeierforening.

Innspillet til Kommuneplanen gikk ut på at Husebykollen burde behandles i rulleringen med sikte på å gjøre godt igjen kommunestyrets fatale behandling av Kommuneplanen i 2015. Da ble nemlig et LNF-område på 179 mål åpnet for steinbrudd og pukkverksdrift ved at kommunestyret omgjorde området til næringsområde.

Les også: Hyttenaboer vil at pukkverket stenger

Hytteeierforeningens argumenter for tilbakeføringen er av samme type som argumentene mot oppdrettsanlegget: Konsekvensutredningene tok ikke hensyn til naturmangfold, kulturminner, friluftsliv og landskap for det aktuelle området.

Det ble isteden åpnet for å sprenge kollen i biter og knuse den til pukk. Det merkelige er at negative konsekvenser for naturmangfold og landskap ble tillagt vekt i et tilstøtende område. Naturverdiene tok også her slutt ved grensen mellom områdene.

Fikeoppdrett og steinbrudd

Så da Formannsskapet diskuterte Husebykollen på møtet 07.11.2017, var det flere som ga uttrykk for at da Kommuneplanen ble behandlet i 2014-2015, gikk Husebykollen «under radaren».

Men kommuneadministrasjonen (les: rådmannen og avdeling for plan og bygg) hadde ikke lagt opp til noen ny behandling av Husebykollen, og langt i fra å fremme anbefaling om å stoppe vandaliseringen av området, så da ble det med det.

Les også: Hytteeiere protesterer - har steinbrudd ni meter fra tomtegrense

Det er skremmende at kommuneadministrasjonen anbefaler forslag som medfører ødeleggelse av naturen, det være seg for fiskeoppdrett eller steinbrudd, som i hovedsak baserer seg på å formidle utredninger fra konsulentselskaper på vegne av private selskaper.

Les også: Må lage støyplan for pukkverk

Vi har nå to eksempler på at negative konsekvenser blir nedtonet og ufarliggjort, og at dette ikke blir tatt tak i av kommunen.

Det er skremmende at kommunepolitikerne får seg forelagt beslutningsgrunnlag som er mangelfullt og delvis feilaktig, samtidig som det – når det er for sent å gjøre noe med det – i etterkant beklager vedtak med å ha «sovet i timen» og at ting «har gått under radaren».

Man kan undres over hvor ofte slikt skjer.