I innlegg i RHA 13. august gjentar Svein Olsen og Yngve Røskestad argumentene vi har hørt før mot vår satsing på Tofte. Også denne gangen er det fullt av feil og usakligheter. Vi skal forsøke å kommentere noen av dem.

Les også: Tofte i et grønt perspektiv

Det er ikke tungindustri

Södra og Statkraft har besluttet å bygge et demonstrasjonsanlegg for å teste ut at den nye produksjonsteknologien vi har valgt svarer til forventningene. Anlegget skal i hovedsak bygges inn i en eksiterende bygning. Dette er ikke tungindustri.

Et eventuelt framtidig biodrivstoffanlegg vil heller ikke kunne defineres som tungindustri (gruvedrift, stål- og aluminiumsverk, kjemisk- og petrokjemisk industri), men som prosessindustri.

Et fullt utbygget anlegg vil i størrelse og bruk være beskjedent sammenlignet med typisk tungindustri og kan heller ikke sammenlignes med den industrien som var på Tofte tidligere.

les også: Tilsvar til Yngve Røskestad: Demokrati i Hurum

Det hevdes at vi misbruker Tofte, at tomten blir benyttet på en dårlig måte, at tømmerhauger er heslige, at det kun blir noen få arbeidsplasser, at det blir forurensing og sikkerhetsfarer, og at vi blokkerer all annen god utvikling på Tofte.

Man kan selvsagt ønske seg noe annet på Tofte og argumentere for det, men å hevde at vi misbruker tomten er en drøy påstand. Å hevde at vi blokkerer all annen utvikling på Tofte er sterkt misvisende. Allerede før vi har bygget demoanlegget ser vi at aktivitetene på tomta blir stadig flere og skaper verdier.

Les også: Rett eller galt om biodiesel

Sikkerhet og utslipp fra demoanlegget er minimale og ligger godt innenfor myndighetens krav.

Satser mye på fornybar teknologi

Sødra og Statkraft satser en halv milliard kroner på å utvikle fornybar teknologi på Tofte, som vil få flere arbeidsplasser og økt verdiskaping. Det er etter vårt syn det motsatte av å blokkere for en god utvikling.

Olsen/Røskestad kobler oss også til en utvidelse av «giftdeponiet i Oredalen». Dette har ikke Statkraft noe med, og det burde være godt kjent.

Videre hevdes det at vi står bak store planer for utvidelse av havnen på Tofte. Igjen, Statkraft har ikke noe med dette å gjøre, selv om vi er positive til planene.

Hva bryggen skulle ha med Statkrafts satsing på Tofte å gjøre er en gåte for oss, men det kan virke som om at alt som kan brukes mot oss, blir brukt mot oss for å skape et mest mulig negativt bilde. Det påstås friskt videre at vi skal sette opp et oljeraffineri. Det skal vi heller ikke.

Feil og usannheter gjentas

Selv informasjonsmøtene blir slaktet som rene pr-samlinger hvor folk visstnok ikke slipper til. De som har vært på disse møtene vet at vi svarer så godt vi kan på spørsmål. Vi inviterer til informasjonsmøter for folk som er interessert i å tilegne seg fakta og kunnskap.

Den beste måten å opplyse saken på er om Svein Olsen og Yngve Røskestad fremfører sine spørsmål og synspunkter når vi har anledning til å møtes ansikt til ansikt. I stedet gjentas feil og usannheter i lokalpressen.

Det hevdes i innlegget at vi eksperimenterer og det påstås videre at vi innad ikke har tro på teknologien vi har valgt! Hvor har Olsen/Røskestad dette fra, og tror de virkelig på det de selv skriver?
At vi satser over flere hundre millioner kroner på et demonstrasjonsanlegg bør være bevis godt nok på at vi tror på det vi driver med.

Olsen/Røskestad fremstiller seg som at de representerer flertallet på Tofte. Gjør de det? Det er i hvert fall ikke vårt inntrykk fra de samtalene vi har med folk, senest under Toftedagen 7. juli. Det er rundt fem personer som er aktive i sosiale medier og som skriver innlegg i RHA, men det finnes ingen dokumentasjon tilgjengelig som sier noe om de representerer et flertall.