Til politikerne i planutvalget i Hurum kommune.

Tirsdag 29/5 skal dere avgjøre en sak som har usedvanlig stor betydning for Tofte-samfunnet.

Dere har makt til å gi Silva Green Fuel dispensasjon til å sette i gang et demoanlegg for produksjon av olje, et første skritt til et kjempeanlegg for utvinning av såkalt biobrennstoff.

Les også. "Dieselproduksjon på Tofte – så mange historier – så mange spørsmål"

Vil vi bo med et oljeraffineri

Blir det realisert vil vi få et oljeraffineri midt i bygda. Tror dere det er en gevinst for Tofte? Eller tror dere det vil gjøre Tofte til et sted hvor man helst ikke vil bo?

Det er ikke blitt utført noen konsekvensanalyse, en analyse som kunne ha avdekket hvilke negative ringvirkninger et biodrivstoffanlegg vil ha for samfunnet. Hva slags stoffer er det egentlig som spyttes ut fra den «evige» flammen som forbrenner avgasser? Vet dere det, politikere? Eller tenker dere «det går sikkert bra»?

Les også: Fiskeoppdrettsplaner på søndre Hurum

Fiskeoppdrett

Parallelt med prosessen som skal føre til et oljeraffineri i Tofte, har det vært framsatt en plan om å begynne med landbasert fiskeoppdrett på Tofte. En flott tanke, måtte den bli realisert.

Den beste plassering av et fiskeoppdrettsanlegg er på Statkraft-tomta, ifølge konsulentbyrået Multikonsult. Men kommunens egen planlegger foreslår et område like ved naturreservatet mot Sandbukta. En miljø- og naturfiendtlig plassering, spør du meg og de aller fleste på Tofte. Grunnen til dette forslaget? Statkraft vil ikke gi fra seg areal.

Så hva gjør dere, folkevalgte i planutvalget? Går dere inn for en løsning som er til beste for Tofte? Eller danser dere etter Statkrafts piper?