En for meg ukjent, Bjørn Holsen, som ved googling viser seg å være Business Development direktør, har den 21. juni fått inn artikler både i Drammens Tidende og Røyken og Hurums Avis. Der påstår han at jeg tar feil om den påtenkte biodieselproduksjonen på Tofte.

Les også: Silva Green Fuel/ Statkrafts Teskjekjerring

Dersom jeg får ytterligere spalteplass i avisene senere, kan jeg gjerne si noen ord om det.

Han hevder også at jeg ville ha «visst bedre» om jeg hadde tatt turen til informasjonsmøtet den 18. juni.

Jeg skal litt lenger nedenfor forklare hvorfor jeg ikke tok den turen.

Men her vil jeg først si noe om utsagnet:

«Friestad synes også ukjent med våre sikkerhetsstandarder. Silva Green Fuel, med sine eiere Statkraft og Sødra, har nulltoleranse for forhold som setter liv og helse i fare. Helse, miljø og sikkerhet står øverst på prioriteringslisten i alt arbeidet som utføres på Tofte og alle andre steder der Statkraft og Sødra er tilstede.» Tja, mon det?

Ulmebrann

Her sikter jeg i første omgang til et bilde tatt av RHA's Per D. Zaring dagen etter det omtalte informasjonsmøtet, hvor en røyksky over fabrikktomta viser at Fischer Tropsch prosessens 1. trinn er igang. Ulmebrannen kan visstnok ha fått pågå i flere måneder. Den kan ha oppstått ved selvantennelse. Det skal ikke ligge slikt materiale på fabrikktomta! Stans brannen og få vekk barkhauger og flishauger, og som tidligere sagt - også flishoggeren!

Brann med utilstrekkelig oksygentilgang gir i det vesentlige karbonmonoksid. Gassen er vel kanskje den som tar flest liv (kullosforgiftning) enten i suicidal hensikt eller som resultat av andre tragiske hendelser.

Det som gjør karbonmonoksid spesielt lumsk er at den hverken kan ses eller luktes. (Den kan påvises og måles gjennom kjemiske analyser) Gassen binder seg irreversibelt til våre røde blodceller som da går til grunne og må erstattes gjennom produksjon av nye.

Les også: Skal vi leve av pen utsikt og verdistigning?

Har HMS-utvalget eller noen i Sødra's ledelse regnet ut hvor mange tonn flis/bark som er omdannet til denne giftige gassen? Eller er dette noe som et «Handelsmiljø i London» tar seg av?

Hva var konsentrasjonen av karbonmonoksid i luften over Tofte da bildet ble tatt? Og hva er den idag?

Les også: Silva Green Fuel - Høyre støtter etablering av demoanlegg på Tofte

Informasjonsmøtet

Så til mitt fravær under informasjonsmøtet. Det var en følge av at jeg hadde vært «under kniven» ved Drammens sykehus og hatt et visst blodtap som ble fulgt opp med blodoverføring. Nå oppholder jeg meg ved Stamina Ringerike Rehabilitering bl.a. for å komme igang med å bygge opp blodprosenten til nærmere det dobbelte av hva den er idag.

Jeg spør meg selv: hvorfor var den så lav i utgangspunktet?