I siste setning av Geir Fuglseth/Knut Fjerdingstads (begge Statkraft-ansatte) innlegg i RHA 23. august-2018 står det: «Det er rundt fem personer som er aktive i sosiale medier og som skriver i RHA, men det finnes ingen dokumentasjon tilgjengelig som sier noe om at de representerer et flertall».

Usant og misvisende 

Telling

Som en av de fem, som imidlertid ikke aner hvor mange jeg har med meg - men det kan være mange - foreslår jeg at Statkraft finansierer en telling. Det er det minste konsernet kan gjøre før det investeres 500 millioner av innkrevde skattepenger i et høyst kontroversielt prosjekt.

Gjermund Andersen, leder av Naturvernforbundets skogutvalg, hevder i et debattinnlegg i Aftenposten (24/7-2018) «Indoktrinering pågår i skogen». Jeg tror han har rett! Og jeg tror at innleggene fra de mange pressetalsmenn Statkraft har på sin stall, bidrar til indoktrineringen.

Fortsetter å spre usannheter 

Fuglseth/Fjerdingsstad mener det er et godt bevis på seriøsiteten i prosjektet at et beløp av denne størrelsesorden satses. Det er det ikke. Et slikt beløp tar Statkraft inn dersom el-avgiften økes med 1 øre!

Det ville forøvrig være interessant å vite om noen norsk privatperson har satt penger i dette. Mange kan det ikke være når Statkraft eier 51% og Sødra 49%.

Spørreskjema

Jeg foreslår et spørreskjema eksempelvis med følgende tekst:

«Til eiendomsbesittere med postnummer 3482: Statkraft (som er Statens mottaker av el-avgifts-skatten) og Sødra AS (som representerer svenske skogeiere som visstnok nylig fikk dele et utbytte på 860 millioner) vil hjelpe en dansk oppfinner til å få testet ut deler av en av hans oppfinnelser, som går ut på å lage diesel av vann og sagflis fra lokale leverandører, på den eiendommen Sødra har solgt til Statkraft.

For oss Tofte-beboere vil det i første omgang kanskje bli å tolerere et utslipp tilsvarende sjenansen fra en nabo som har fyr på grillen 24 timer i døgnet i 80 dager. Samferdselsministeren (som nå flytter til USA) og flere andre utenbygdsboende synes det er spennende.

Involverte industribedrifters bakgrunn på Tofte: Sødra kjøpte sulfatcellulosefabrikken av konkursrammede norske skogeiere i 1982 og drev den inntil 2015, idet inntjeningen da viste seg for liten for dem. Gjennom stor dyktighet fikk de solgt det brukte maskineriet til en kjøper i Østen og tomt med diverse bygninger til Statkraft.

Statkraft etablerte seg på Tofte allerede i 2009 ved å starte verdens første saltkraftverk, men ga opp dette prosjektet i 2014.

Statkraft har ifølge Aftenposten også investert over fire tusen millioner kroner i et gasskraftverk (i Tyskland) som har vært et stort underskuddsforetak.

Dessuten vil Enova også bruke 120 millioner av Statens penger for å få prosjektet i gang.

Dersom du hilser prosjektet velkommen, stemmer du JA. Om ikke, stemmer du NEI.»