Etter siste innlegg fra Friestad kom jeg på et ordtak som opprinnelig kommer fra den tyske filosofen Shopenheimer. Den norske versjonen lyder: Sjølskryt skal man lytte til for den kommer fra hjertet.

For eller mot - dieselproduksjon på Tofte?

Friestad angriper prosjektet i feil rekkefølge

Det er ikke måte på hvor høyt han setter sine egne vurderinger av prosjektet. Han har til og med reist tvil om kompetansen til de som arbeider med saken. Han har angrepet prosjektet i feil rekkefølge. Det startet med at han var imot industri på Tofte. Deretter fortsatte angrepet på selve løsningen uten at han kjente til detaljene. Disse etterlyser han først nå.

Det har resultert i at mange av hans påstander har blitt påvist som feil. Opplysninger om rette fakta fra Statkraft blir oppfattet som propaganda.

Det siste som er kommet er at det må være lov og være uenig. Det kan jeg være enig i men da må det være på en saklig måte. Noe som forundrer meg er hva de som er ivrige skribenter i avisen mot industri på Tofte konkret ønsker og oppnå. Lokale politikere og regjeringen støtter prosjektet.

Friestad er nøye med å underskrive sin innlegg med Sivilingeniør. Det skulle borge for seriøsitet. Da hadde jeg ærlig talt forventet en mer saklig tilnærming.