Ja som ventet slapp Silva Green Fuel å lage en reguleringsplan (konsekvensanalyse) styringsdokument for sitt anlegg og plan her på Tofte.

Les også: Silva Green Fuel - Høyre støtter etablering av demoanlegg på Tofte

Det kom klart fram at politikere i planutvalget hadde bestemt seg føre befaringen å møte på Tofte barne skole.

Dette var nok styrt av høyere makter.

Les også: Djerve menn har lært oss at noen ganger er det klokt å snu i tid

Politikernes sak

Lippert Olsen KrF synes det var trist at Toftes framtid (folket på Tofte) skulle få lov å si noe. Dette var en sak for politikere.

Var artig å ha vært med på befaringen ved Statkraft begge dager. Arbeidplasser gikk opp til det dobbelte og at alt skulle bli så fint, som en grill i hagen ble det sagt når planutvalget var der. Ingen ville merke dette.

Og dette kjøper politikere rått. Ingen merknader til innlegget fra Silva.

Les også: Ut med fossilt og palmeolje

Södra, Statkraft og Silva kunne bruke så mye tid de ville til å overbevise planutvalget for å fremme sin sak, men folket (Toftes framtid) fikk etter nesten en krangel bare 5 min for å komme med sine tanker om Tofte og fremtiden.

Les også: Kjære medlemmer i Hurum Planutvalg

Dette er det politikere i Hurum kaller for demokrati.

Vil kjenne det lukte penger

Gerd Eva Volden Ap mente at alle skulle kunne bo og jobbe på Tofte. Det vil nå kunne skje når oljeraffineri kom i drift. Hennes omsorg for Toftefolk ifht forurensning var jo at vi skulle gjøre som før, kjenne det lukter penger.

Hennes demonstrative mishag mot lokaldemokratiet med utolmodighetsgrimaser når en fra folket Toftes framtid fikk ordet, viste klart hennes holdning til lokaldemokrati.

Da hun sier at hun var i mot leiligheter på område, viste hun igjen at hun overhode ikke har lyttet til folket. De må jo ha et enormt selvbilde som kan se bort i fra hva folk bryr seg om og rådmannens og fylkesmannens innstilling.

Trond Røed prøvde flere ganger å minne planutvalget på at dette møte ikke handlet om arbeidplasser eller biodiesel, men om å stemme over om Silva må ha et styringsdokument som både Fylkesmannen og Rådmannen og andre ønsket.

Ap og H mente dette var gitt etter orienteringen.

Fellesnemdas vedtak

Fellesnemda i nye Asker har blitt enig om: At folk som bor på stedet skal høres og tas med på råd før viktige beslutninger fattes.

Har politikere i Hurum glemt hva de har skrevet under på og blitt enig om.

Godt at vi har klagerett og at klagen skal gå til fylkesmannen, med rett til å kreve tiltaket utsatt til klagen er behandlet.

Eierrettigheter er vel å bra,men kan Statkraft og Silva Green Fuel gjøre hva vi vil på tomta uten hensyn til naboers helse og ve og vel.