Uten treforedlingsindustrien hadde det ikke vært et Tofte slik vi kjenner stedet i dag. Etter at Södra la ned virksomheten, virker det som om folk på Tofte har vendt seg til et liv uten industri, og gleder seg med god grunn over fraværet av miljøbelastninger.

Les også: Ikke bygg inn flishoggeren på Tofte

I en større sammenheng kan det virke som hele nasjonen er på vei bort fra kystnær industri. Man vil ha bolig med utsikt over sjøen, og markedet vokser stadig.

Les også: Biodrivstoff og Tofte

Industri gir arbeidsplasser - men på hvilke premisser?

Södras/Statkrafts eiendom på Tofte er regulert til industri, og det er neppe overraskende at de ønsker å utnytte eiendommen til formålet. Det burde heller ikke være overraskende at det politiske miljøet er opptatt av å sikre arbeidsplasser i kommunen.

All industriell virksomhet har miljøsider som må vurderes i forhold til formålet. I denne vurderingen må offentligheten få mulighet for innsyn og til å øve påvirkning.

Les også: Toftes framtid

Når det gjelder planlagt biodrivstoffproduksjon på Tofte, reiser følgende problemstillinger seg:

Vil produksjonen kunne skje uten trafikkbelastninger ved at transporten går sjøveien?

Vil produksjonen skje uten sjenerende utslipp og støy?

Og ikke minst: Kan produksjonen forsvares ut i fra en større miljøgevinst i et helhetlig perspektiv?

Les også: "Dieselproduksjon på Tofte – så mange historier – så mange spørsmål"

Svar på disse spørsmålene vil være avgjørende for om Hurum SV vil gå inn for den planlagte produksjonen.