Svein Olsen kjemper fortsatt sin utrettelige kamp mot en utvikling på Tofte som både er ønsket og politisk vedtatt.

Lite konstruktivt å motarbeide

Han svartmaler, mistenkeliggjør og sprer frykt rundt Silva Green Fuel sine planer på Tofte (ofte omtalt som Statkraft). Det har han gjort i utallige avisinnlegg. Etablering av et anlegg av internasjonal betydning er en viktig avgjørelse.

Det er viktig at alle synspunkter kommer frem, - også i den offentlige debatt. Når beslutningen er tatt, er det lite konstruktivt å arbeide iherdig for omkamp.

Statkrafts planer blokkerer for all annen god utvikling på Tofte 

Kommunen og lokalsamfunnet får stor glede av anlegget. Det gir positive ringvirkningene som arbeidsplasser, økt aktivitet og positiv omtale. De som skal satse tid og penger på realiseringen fortjener ro om beslutningen og støtte i arbeidet. De fant oss heldigvis gode nok.

Fortsetter å spre usannheter 

En villet utvikling

For det er positivt for et lite tettsted med fantastisk utsikt, beliggende ytterst i Oslofjorden, med dårlig vei, elendig offentlig kommunikasjon, som trues av avfolkning og sosiale utfordringer å få muligheten til å skape arbeidsplasser og ny teknologi.

Dette i samarbeid med ledende selskaper i verdenssammenheng innenfor noe så altomfattende viktig som miljøet og vår fremtid. Vi blir plutselig en flekk av større betydning på kartet, i verdenssammenheng.

Det var interessant å lese Svein Olsen sine viklinger og finurlig valgte formuleringer frem mot planutvalgets behandling av dispensasjonssøknaden, men nå er avgjørelsen tatt, fornuften vant, det blir heldigvis en utvikling på Tofte. En villet utvikling!

Jeg opplever det som utidig å fortsette propagandaen mot denne etableringen når alle argumenter er forlengst spilt inn i debatten og behandlet både av fylkesmenn og lokale politikere. Politikerne ønsket miljø, arbeidsplasser og vekst velkommen, på bekostning av et mindretall sitt ønske om å nyte sitt otium i fredelige omgivelser.

Et godt valg etter min mening!

Fylkesmannen følger opp at ikke miljøet blir belastet utover det som er akseptabelt.

Intern strid i Hurum planutvalg 

Verdiskaping er å faktisk produsere noe

Vi kan ikke leve av flott utsikt alene, det er lite å tjene på den, med mindre man spekulerer i eiendom og verdiøkning. Verdiskaping er å faktisk produsere noe, øke brutto nasjonalprodukt.

Dette er også fundamentet for velferdsordninger i samfunnet, uten disse ville vi ikke hatt mulighet til å se frem mot en lykkelig pensjon og en klekkelig avkastning på verdistigningen av boligen vår.

Så min oppfordring Svein, til deg og dine kumpaner er: Aksepter vedtaket, se det positive dette medfører i et litt større perspektiv enn egen tilværelse og bli med på dugnaden å få Tofte til å blomstre som i fordums tid.

Da nyter vi alle godt av verdens flotteste utsikt, en levende handelstand, arbeidsplasser uten timevis med pendler vei og et trygt lokalsamfunn å leve å bo i for alle!