Gledelig nyhet i RHA 16.8.: Det skal bygges gang- og sykkelvei langs Bøveien! Den skal stå ferdig innen 2021.

Oppslaget får meg til å finne fram «Ordførerens spalte» fra 1. november 2016. Med overskrift: SYKKELBYGDA RØYKEN.

Les også. Her får de ny gangvei til 14,2 millioner

Sykkelbygdavtalen

Der skriver Noren Eriksen: «Kommunestyret har vedtatt «Det store gang- og sykkelveiløftet i Røyken 2014 – 2018». Sykkelbygdavtalen vil tilføre ressurser, kompetanse og samarbeid i arbeidet med å legge bedre til rette for sykkel». …«Men flere steder mangler gode og trygge sykkelveier.

Les også: Har etablert sykkelparkering og ladested

 Noen eksempler på dette er strekningene Midtbygda-Bødalen og Slemmestad- Nærsnes-Båtstø»… «Vi ønsker et godt samarbeid mellom forvaltningsområdene om utvikling og drift av en helhetlig sykkelinfrastruktur. Med hjelp av fylkeskommunen og Statens vegvesen kan vi få til dette raskere».

Hva har skjedd?

Nå nærmer vi oss slutten på 2018. Og hva har skjedd med strekningen Midtbygda-Bødalen? Ingenting!

RHA har intervjuet Erling Aas, som er samferdselsrådgiver i Buskerud fylkeskommune. Han sier: «Det foreligger dessverre ingen planer for ny gang- og sykkelvei mellom Midtbygda og Slemmestad. Det vedtatte handlingsprogrammet gjelder fram til og med 2021».

Så sykkelbygda Røyken er kanskje ikke så mye å rope hurra for?