Gå til sidens hovedinnhold

Skal bare bygge litt … i strandsonen

Artikkelen er over 4 år gammel

Tirsdag 3. mai var forsideoppslaget i RHA om en hytteeier på Hurumhalvøya som ikke får lov til å bygge på strandhytta. Eieren ville utvide hytta med en meter mot sjøen.

Fortjener ros

Bygningsrådet fortjener ros for at de ikke ga dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen. Byggeforbudet ble innført ved lov i 1965. Siden den gang er lovverket blitt strammet inn under ulike regjeringer og med presiseringer om strengere forvaltning i pressområder. Det er et rungende politisk flertall for dette på Stortinget. Imidlertid gis det mange dispensasjoner.

I Aftenposten 4 mai under overskriften «Krangler om strandsonen for åpen scene» kommer det for dagen at Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) ikke vil følge Sivilombudsmannens uttalelser. Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger har sett seg lei på regjeringens praksis og vil ha åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Ombudsmannens uttalelser gjelder to konkrete saker.

Les også: Spørsmålene til «de som bestemmer» i Hurum kommune står fortsatt ubesvart

I den ene saken har Fylkesmannen i Buskerud godkjent at det gis tillatelse til oppføring av et lysthus. Fylkesmannen kom fram til at byggeforbudet i strandsonen i plan- og bygningsloven § 1-8 annet ledd ikke gjelder for eldre reguleringsplaner som ikke har egen byggegrense mot sjø. Med eldre reguleringsplaner menes planer som ble vedtatt før nåværende plan- og bygningslov trådte i kraft.

Uheldig

Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å kontrollere forvaltningen, som forutsetter at forvaltningen retter seg etter uttalelsene. Det skjer også i de fleste saker, og det er derfor svært uheldig at Statsråden ikke tar Sivilombudsmannens uttalelser til følge.

På Regjeringens nettsider står det skrevet at god planlegging i strandsonen er å tenke helhet og unngå at den bygges ned bit for bit gjennom dispensasjoner. Samtidig skriver Regjeringen at de vil utvide muligheten for lokal tilpasning av arealpolitikken, også i strandsonen. Det er all grunn til å være på vakt og håpe at Sivilombudsmannen vinner fram med sine uttalelser.

RHA oppfordres til å forfølge denne saken fordi den kan få store konsekvenser for strandsoneforvaltningen i indre Oslofjord og Drammensfjorden.

Jan Kr. Karlsen

Nærsnes

Kommentarer til denne saken