Langs hele kysten ligger det søppel og driver. Marin forsøpling og spredning av mikroplast i havet er i ferd med å bli et av de største miljøproblemene i vår tid. Hvert år havner 8 millioner tonn plast i havet.

Mer plast enn fisk i havet

Det er som om en full søppelbil tømmer 15 tonn plast ut i havet hvert minutt av hvert døgn året gjennom. Og om dette fortsetter, vil det i 2050 være mer plast enn fisk i havet. Det er en trussel både mot fisk, fugl og annet dyreliv, mot sjømatressursene våre og mot vår egen bruk av strender og sjø.

Les også: Godt klima med Høyre

Dette er et problem som må løses både internasjonalt og nasjonalt. Internasjonalt fikk Norge rett før jul tilslutning i FNs Miljøforsamling til et nytt vedtak om marin forsøpling, der målet er helt å stanse tilførsel av plast til verdenshavene.

Les også: Ny sesong for strandrydderne

Dette er en seier som vil få stor betydning globalt i årene fremover. Norge følger også opp ved å bruke 150 millioner kroner over bistandsbudsjettet til tiltak mot marin forsøpling og mikroplast, som bl.a. skal bidra til bedre avfallshåndtering i områdene der forsøplingen er størst, bl.a. i Asia.

Frivillig innsats

Men vi må gjøre en innsats her hjemme også. Regjeringen har bl.a. opprettet en tilskuddsordning på til sammen 80 mill. kr til mange engasjerte og frivillige foreninger og lag som ønsker å være med på strandrydding.

Les også: En handlevogn, presenning, akebrett og digre kantsteiner ble vårfangsten i elva

Ordningen med Fishing for Litter, der fiskebåter gratis kan levere inn avfall de har fått opp under fiske, videreføres og utvides til flere fiskehavner.

Men plastforsøpling i naturen er også et problem der alle kan gjøre en liten forskjell, uten at det koster noe eller er veldig vanskelig. Ta med en liten pose neste gang du er ute på tur i naturen, så kan du ta med plastsøppelet du finner hjem.

Les også: Naturvernforbundet går hardt ut mot Statskog sine planer om stort fiskeoppdrettsanlegg

Strandryddedagen

Hvert år deltar flere tusen frivillige på Strandryddedagen, som er Norges største kollektive ryddedugnad. Lørdag 5. mai kan du bli med oss i Hurum Høyre og rydde! Sammen skal vi rydde fra Filtvet Brygge mot Kobberskjær og nordover. Møt opp ved brygga kl. 11. Se etter noen med «Høyre-jakke» på.

Vi håper at du blir med på dugnaden!

Line Johansen, leder Hurum Høyre