I en nedlatende tone kommer to representanter for «Silva Green Fuel», men med åpenbar ansettelse eller annen tilknytning til Statkraft, med tilsvar til mitt leserbrev den 18/9.

For eller mot - dieselproduksjon på Tofte? 

De innleder med påstanden: «De aller fleste av spørsmålene (og påstandene) har vi svart på mange ganger før, men la oss ta det en gang til.» Hvor treg går det an å bli, lissom (som ungdommen sier)?

Ny huggerhall på Statkraft Tofte 

Belæring

Så kommer en belæring som jeg godt kunne vært foruten.

Av de 10 spørsmålene jeg stiller henvises ett til Stortinget og ett til Statoil (som nå heter Equinor!), mens to spørsmål faktisk får et slags svar.

Svar 1: «Det skal framstilles avansert 2.-generasjons biodrivstoff, ikke tallolje.»

I den «Utfyllende informasjon om etablering av demonstrasjonsanlegg for produksjon av biodiesel (min utheving) på Tofte» som ble sendt Hurum kommune den 8. juni 2018 – og som kommunen har sagt seg fornøyd med – rettferdiggjøres avvik fra reguleringsplanen, som tillot celluloseproduksjon, med at:

«Cellulosefabrikken på Tofte hadde et anlegg som produserte tallolje i et volum på mellom 22 og 24 tonn i døgnet. Tallolje kommer fra samme type råvare som skal benyttes i demonstrasjons-anlegget. ..... Denne oljen er sammenliknbar i konsistens og risikoklasse med bioråoljen som skal testes ut i demonstrasjonsanlegget».

Ergo! Vi skal bare fortsette den celluloseproduksjon som vi er gode på!

Dessuten driver et handelsselskap i London med flishogging av sliptømmer slik man gjør i Cellulosefabrikker.

Svar 2: «Råvaren til demoanlegget og et eventuelt storskala anlegg vil bestå av restprodukter fra skogsdrift. Dvs alt på tømmeret som ikke går til plank osv. Alt biologisk nedbrytbart materiale kan i prinsippet benyttes, men det foreligger det ikke planer for nå. Det er heller ingen planer om å bruke kloakkslam»

I den ovenfor nevnte utfyllende informasjon heter det på side 3 «Som råvare vil det benyttes sagflis og spon fra nærliggende sagbruk. Anlegget vil i disse rundene kunne produsere ca. 4 tonn bioråolje i døgnet. Til sammenlikning produserte cellulosefabrikken 22–24 tonn tallolje i døgnet.»

Sagflis og spon fra nærliggende sagbruk er det som kommer fra tømmer som faktisk går til plank!

Hva som menes med nærliggende sagbruk kunne kanskje trenge en forklaring.

Mikrobedrifter

For øvrig prøver tilsvars-forfatterne å gjøre et nummer av at bedriftene med de tidsånd-riktige engelske navnene «Silva Green Fuel AS» og «Steeper Energy» sistnevnte også med filial i Canada, er store greier.

Bedrifter med færre enn 10 ansatte regnes i EU sammenheng som mikrobedrifter, og det er vel det de er.

Det som ikke nevnes i den utfyllende informasjonen er at demoanlegget ved 70 gangers oppskalering bare vil dekke en liten del av den biodiesel som Stortinget forutsetter at vanlig diesel skal spes med innen 2020.

Det vil være nødvendig å tre ytterligere 5 liknende dieselanlegg ned over hodene på folk andre steder i Norge.

Globalt ville en fullskalafabrikk på Tofte dekke mindre enn én promille av behovet for denne 2. generasjonsdieselen.