Gunnar Andersen etterlyser om det vil bli inventar i det nye kirke- og kultursenteret på Spikkestad.

Egne ivesteringsmidler

Røyken kommune har avsatt egne investeringsmidler til orgel, møbler og kulturtekniske installasjoner som lyd, lys, scene, lerret og projektorer. Alt inventar er satt i bestilling og vil bli levert til åpningen av huset.

Les også: En kirke uten inventar?

Når det gjelder kirkeinventaret er alt utstyr som ikke er fastmontert (døpefont og alterpartiet), del av Røyken kirkelige Fellesråds ansvar å anskaffe.

Les også: Skyld og ansvar for kirkebygg-overskridelser

Kirken vil bli fullt utrustet til å kunne gjennomføre alle tjenester når den tas i bruk. Fellesrådet har likevel en stram økonomi og gavedonasjoner er et kjærkomment bidrag som kan imøtekomme de mange nye behov kirken har for å ta bygget i bruk.

Les også: Om dårlig utført forhåndsarbeid

Styret for nytt kirke og kultursenter på Spikkestad