Politikernes oppgave er å fatte beslutninger, også noen ganger til tross for uenighet, dessverre

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

DEBATT: Harald Melvold kritiserer i RHA den 03.01 et flertall av Røykens politikere for manglende etikk og evne til å lytte til lokale innspill under behandlingen av områdeplanen for Slemmestad. Politikernes oppgave er å fatte beslutninger, også noen ganger til tross for uenighet, dessverre.

Kommunestyret i Røyken er et godt kollegium å jobbe i, det er jeg rimelig sikker på alle kommunestyrets medlemmer kan stille seg bak. Det er gode, grundige diskusjoner om mange saker som til slutt ender i en politisk beslutning. Dette noen ganger enstemmig, andre ganger med et knappere flertall.

Beslutningsvegring gir politikerforakt

Politikere med beslutningsvegring er noe av det verste som finnes. Det skaper en dårlig samfunnsutvikling, skaper mistillit og gir politikerforakt, det er det ingen som bør ønske seg.

Det er vel knapt ingen sak som har vært så omdiskutert som områdeplanen for Slemmestad. Det har vært dialogmøter, folkemøter, idémøter, debatter og sagaen kan egentlig fortsette. Sist man diskuterte et utkast for områdeplan for Slemmestad var vel på 90-tallet, slik sett kan man vel si at dette området egentlig har vært utsatt for beslutningsvegring, det er svært uheldig.

Etter nye lange prosesser rundt siste utkast til områdeplanen har politikerne i Røyken lest igjennom og vurdert høringsinnspill fra innbyggerne i Slemmestad, noen av dem er tatt til følge, andre ikke. Sånn må det rett og slett være. Det å tro at slike saker skal ende opp i en fullstendig konsensus er utopi, det vet også Melvold meget godt. Vi bør glede oss over at beslutningen er tatt og at framdriften kan fortsette.

Les også: Utbygging av Vaterland i Slemmestad

Detalregulering gjenstår

Når det er sagt, sagaen om et nytt Slemmestad er på ingen måte ferdig. Jeg tør minne Melvold om at det kun er områdeplanen som er vedtatt. Det gjenstår fortsatt en detaljregulering, og jeg tør gjette på at denne prosessen blir minst like krevende som det vi har vært igjennom hittil. Det er jo her endelig helhet skal fastsettes slik at spaden kan gå i jorda.

Jeg håper også denne prosessen vil gå effektiv fram, slik at vi kommer i gang til innbyggernes beste. Selvfølgelig med en grundig prosess der vi på nytt skal lytte til våre innbyggere. Noen innspill vil bli hensyntatt, andre ikke. Det er god etikk fra politikerne å drive prosessen fram slik, det har vært en grundig prosess med god demokratisk forankring.

Jeg tror Melvold vil glede seg over at det nå skjer en utvikling i Slemmestad. Alt ligger til rette for en utvikling som vil gi området et løft, til glede for befolkningen. Dette i et omfang man ikke per dags dato kan se for seg. Jeg gleder meg til å være med på utviklingen i Slemmestad, og er stolt over at jeg kan være med bidra til denne utviklingen på vegne av innbyggerne i Røyken.

Det er enhvers frivillige valg å engasjere seg politisk, velge parti og stille til valg i kommunestyret. Det har jeg gjort og gjør det med stor iver. Som en oppfordring til Melvold kan det anbefales.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken