Gå til sidens hovedinnhold

Nei til byutvikling i Slemmestad sentrum

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som beboere i nærheten av Slemmestad sentrum, har mange av oss fått brev fra Røyken kommune der det inviteres til å komme med merknader til Områdereguleringsplan for Slemmestad (saksnummer 15/4610) innen 25.november 2016. Dette håper jeg at mange har sent inn merknader til.

I alle fall har jeg sendt følgende merknad: Etter å ha vokst opp og bodd i Slemmestad i over 60 år har jeg et sterkt engasjement for videre utbygging av Slemmestad sentrum og området ned mot sjøen og kyststien. Det er med stor bekymring at jeg leser denne planens omfang og størrelse i forhold til de omgivelser vi er vokst opp med og ønsker å opprettholde.

Det står at planens hensikt er å tilrettelegge for bærekraftig og miljøvennlig utvikling i Slemmestad samtidig som intensjonen med utbyggingen er å bygge opp en bymessig identitet. I kommunedelsplanen (KDP), som er utgangspunkt for områdereguleringsplanen, er det lagt opp til en utbygging av 1300 nye boliger i Slemmestad sentrum ned mot sjøfronten og Tåjeområdet.

Store høyder

Her vil det komme boliger og næringsbygg med høyder på opp mot 27 meter og der tettheten skal være høy, mens «Buchardtårnet» på Tåje vil bli opp mot 67 meter høyt. Det står flere ganger at det «skal legges til rette for byliv i byen Slemmestad», og at byggmassen vil spise betydelig av de grøntområder som er tilgjengelige i dag for alle innbyggere.

Det er da betenkelig at områdereguleringsplanen bryter med intensjonen i KDP der det er lagt opp til et stort, sammenhengende grøntområde ved sjøfronten. Dette kaller kommunen for «en liten justering». Industribyggene langs kaikanten, eid av NORCEM, og virksomheten med døgnkontinuerlig lossing vil bli opprettholdt samtidig med utviklingen av en by med boliger, kulturliv og kunnskapsbaserte arbeidsplasser.

Konflikt

Det er ingen tvil om at det vil bli en konflikt mellom intensjonen om bærekraftig utvikling, som i mine øyne innebærer å ta vare på grøntområder, Slemmestads opprinnelige kulturarv og et framtidsrettet boligmiljø, og støy fra industri/lossing og enda mer biltrafikk.

Det hjelper lite med økt kollektivtilbud med pendelbuss til Heggedal når biltrafikken på Slemmestadveien er så omfattende, og økende. Kollektivtilbudet til Oslo er i dag bra, men fremdeles øker biltrafikken. Veikapasiteten må bedres betydelig, og da hjelper det lite med noe bedre kollektivtilbud og et par rundkjøringer. I områdereguleringsplanen står det også at «dagens hovedveisystem og lokale kryss er på kapasitetsgrensen». Og det er før en formidabel utbygging. Vann og avløp er også uavklart.

Som en konklusjon på betraktningene over, er det etter min mening ikke i tråd med hverken KDP eller en bærekraftig og miljøvennlig utvikling i Slemmestad å sette i gang en så stor og omfattende bolig- og næringsbygging i Slemmestad sentrum. Dette bør begrenses betydelig, også med tanke på befolkningens adgang til grøntområder og kyststi. Det er ikke ønskelig med en byutvikling i Slemmestad sentrum ned mot sjøfronten.

Tor Colbjørnsen, Slemmestad

Kommentarer til denne saken