Her har Ap vist prinsippfasthet

Nye høyder: Innsenderen håper folk vil lese den nye områdeplanen for Slemmestad nøye. Der er det blant annet tillatt en høyde på bebyggelsen på 27 meter. Områdeplanen ligger på kommunens nettsider og på Slemmestad bibliotek.Foto: Edgar Dehli

Nye høyder: Innsenderen håper folk vil lese den nye områdeplanen for Slemmestad nøye. Der er det blant annet tillatt en høyde på bebyggelsen på 27 meter. Områdeplanen ligger på kommunens nettsider og på Slemmestad bibliotek.Foto: Edgar Dehli

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Det ble kunngjort i RHA den 11. oktober at et forslag til områdereguleringsplan for Slemmestad er lagt ut til høring. Noen berørte parter har også fått varselet tilsendt i posten. I kunngjøringen står det at planen ligger på kommunens nettsider og på rådhuset.

Det står ingenting om at planen også ligger på Slemmestad bibliotek, men det gjør den altså, og dersom man er interessert i hvordan grunneierne og høyresiden i formannskapet vil at det skal se ut her i fremtiden, så slipper man å reise opp til rådhuset, eller plundre med plankartet på nettet.

Vingling og populisme

I RHA den 27. oktober går Rebekka Borsch fra Venstre i rette med Arbeiderpartiet fordi de stemte imot å legge planen ut på høring da den var til behandling i formannskapet den 15. september. Hun skriver at Arbeiderpopulistene, som hun kaller partiet, «selvsagt er for utbygging av Slemmestad. De er bare imot planen. Ap er altså både for og imot. Ja takk, begge deler». Jeg lurer på hva dette har med vingling og populisme å gjøre, for her har Ap vist prinsippfasthet.

Les også: Ap = Arbeiderpopulistene?

Områdeplanen avviker nemlig fra kommunedelplanen på flere viktige punkter, og det er grunnen til at Ap ikke ville stille seg bak det fremlagte forslaget. Ap la derfor fram følgende forslag: «Områdeplanen for Slemmestad legges ikke ut til høring. Saken sendes tilbake for å tilpasses gjeldende kommunedelplan for Slemmestad».

Dette forslaget fikk bare tilslutning fra MDG. Hvis det skal snakkes om vingling i denne saken, så er det noe som må tillegges de borgerlige, som tidligere har vært med på å vedta kommunedelplanen.

"Grunneieralternativet"

I planbeskrivelsen for områdeplanen kan man lese at den forholder seg til føringer som er gitt i kommunedelplanen «Kystbyen Slemmestad 2030», vedtatt 1.12.2011. Arbeidet med kommunedelplanen startet opp våren 2008, og planprosessen tok altså tre og et halvt år. Det ble en vel gjennomarbeidet plan, og den var ute til høring i flere omganger. I denne planen ligger rammene for den videre utviklingen på Slemmestad.

Les også: Arbeiderpartiet er ansvarlige

Men kort tid etter at denne ble vedtatt startet grunneierne prosessen med områdereguleringsplanen, som munnet ut i det som i planbeskrivelsen kalles «grunneieralternativet». Dette er noe justert i den nå fremlagte områdereguleringsplan, men avviker fra kommunedelplanen på flere vesentlige punkter. Her er noen:

Havneparken er kraftig redusert. Rådmannen skriver at «planforslaget legger opp til en annen fordeling av grøntstrukturen». Dette kompenseres bl.a. ved å legge ut området i svingen i Vaterlandsveien tvers ovenfor fabrikkporten til park. Hvorvidt dette kan være egnet som park kan enhver bedømme. Her har forøvrig rådmannen i annen sammenheng gitt uttrykk for at han er «usikker på om dette området kan defineres som bypark på grunn av områdets topografi». Videre flyttes veien på nedsiden av biblioteket og puben ca. 30 meter ned til kanten av «Knuseriet», og ny bebyggelse kommer helt ned til denne veien.

Byggehøydene i sentrum kommer også i konflikt med kommunedelplanen. Det skal tillates høyder på inntil 27 meter. Da kommer man på nivå med bebyggelsen i Heimannsåsen og Samanthan Mandir. Høybebyggelsen bør selvfølgelig ligge i bakkant av planområdet, oppe på «fabrikktomta».

100-metersonen

I kommunedelplanens badepark på den gamle fyllinga finner vi nå Buckhards høyhus. Det kommer i konflikt med forbudet mot bygging i 100-metersbeltet langs sjøen. Det blir ca. 70 meter høyt og svært dominerende fra sjøsiden, og ikke minst for naboene i Tåjeveien. Det vil stenge for utsikt og kaste skygge.

Jeg vil oppfordre alle til å sette seg inn i planen, og sende inn sine kommentarer til kommunen innen fristen 25. november. Har man ikke gjort det, kan man ikke komme etterpå og klage.

Harald Melvold

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken