I en artikkel publisert den 18. juni skrevet av Håkon O. Friestad fremkommer det en rekke feil som Silva Green Fuel ønsker å kommentere.

Les også: Diesel-produksjon på Tofte

Det viktigste er at Friestad tar feil med hensyn til hvilken teknologi som er planlagt testet gjennom bygging av demonstrasjonsanlegget for biodiesel på Tofte.

Uaktuelt med Fischer-Tropsch teknologi

Friestad fastslår at anlegget skal bygges med såkalt Fischer-Tropsch teknologi. Dette er helt feil. Hadde Friestad tatt turen til informasjonsmøtene som ble holdt rett før jul 2017 eller den 18. juni ville han visst bedre.

Teknologi basert på Fischer-Tropsch-syntese har ikke vært et alternativ for Silva Green Fuel. Denne teknologien er for kostbar, har for lav energieffektivitet, har for stor miljøpåvirkning, og produserer store mengder restvarme som ikke kan utnyttes lokalt på Tofte.

Les også: Silva Green Fuel/ Statkrafts Teskjekjerring

Dessuten er Fischer-Tropsch en moden teknologi hvor det ikke har noen hensikt å bygge et demonstrasjonsanlegg for å teste teknologien for storskalaproduksjon.

Ny teknologi med mindre utslipp

Derimot ønsker Silva Green Fuel å teste en ny teknologi som omdanner biomasse til bio-olje i varmt vann ved høyt trykk. Med den nye teknologien reduseres anlegget betydelig i størrelse og det oppnås høyere energieffektivitet. Mindre tap i prosessen reduserer samtidig utslipp og avfall til et minimum, noe som er helt avgjørende med tanke på bærekraftighet.

Vi tilbakeviser også farepotensialet som Friestad henviser til. Som nevnt vises det til en annen teknologi enn den som skal testes på Tofte. Friestad synes også ukjent med våre sikkerhetsstandarder.

Les også: Ut med fossilt og palmeolje

Silva Green Fuel, med sine eiere Statkraft og Södra, har nulltoleranse for forhold som setter liv og helse i fare. Helse, miljø og sikkerhet står øverst på prioriteringslisten i alt arbeidet som utføres på Tofte og alle andre steder der Statkraft og Södra er tilstede.