De dumdristige og sta, kom ikke alltid tilbake. Er det ikke bare å konstatere at planene deres på Tofte aldri vil kunne gi et godt «ekteskap». Dere vil bli fulgt nøye med og påklaget for alle mulige forhold.

Det er ikke fordi vi har noe imot Statkraft, men tungindustri og dens lammende virkning ifht ønsket utvikling, som er variert næringsliv og økt tilflytning.

Planene på Sagene - en liten «sørlandsby» står på stedet hvil og årsaken er nok usikkerheten Statkrafts planer medfører for hele områdets attraktivitet.

"Anlegget er jo så lite"

Demoanlegget er så lite, så lite bedyrer dere. Ja, men det betyr dere setter røtter og samtidig setter igang planlegging og prosjektering av fullskala anlegg.

Det blir vanskeligere å snu når det blir klart.

Siden pilotanlegget krever så lite areal, skulle vi ønske dere ville vurdere å leie plass på feks Slagentangen til dette og så be regjeringen finne egnet sted til fullskalaanlegg.

Les også: Ikke bygg inn flishoggeren på Tofte

Toftes framtid – del 2: Politikernes flørtende dans

Industri på Tofte

Kjære medlemmer i Hurum Planutvalg

Behov for klargjøring av rekkefølgen