I leserinnlegg 28/8 går Heidi Sorknes (H) til et ilskt angrep på leder av Planutvalget, Trond Røed (Frp) under overskrift «Storm i et Vannglass»

Innlegget egnet seg dessverre ikke til å stilne denne stormen helt.

Gapestokk

Trond Røed skal iflg. Sorknes ha utvist ubehagelig og skremmende opptreden og tatt i bruk div. hersketeknikker og også aggressivt forsøkt å stirre henne i senk.

Oppsiktsvekkende sterke påstander om en kollega i all offentlighet må jeg si, – nærmest uthenging i gapestokk.

Jeg tror Trond Røeds opptreden er mistolket og snudd på hodet. De aller fleste menn med noen år på baken vet inderlig vel at det ikke nytter å prøve å herske over kvinnelige bulldogere som Heidi Sorknes, så her har det nok mer dreid seg om et forsøk på å holde stand mot å bli overvalset.

Selv om Sorknes prøver å gi inntrykk av at saken dreier seg om formalitetsfeil fra Røed i hans ønske om at dispensasjonssøknader fra Statkraft skal behandles politisk, med åpenhet, høringsuttalelser fra lokalbefolkningen og med klagerett, – så er det nok nettopp det det dreier seg om.

Verken Høyre eller Arbeiderpartiet ønsker at dette skal være en lokal demokratisk prosess og velger å se bort ifra de strenge regler og føringer som gjelder i dag for dispensasjonssøknader som det skal veldig gode grunner til for å innvilge.

Statkrafts planer blokkerer for all annen god utvikling på Tofte 

Vedtatt i rekordfart

H og AP ønsker tydeligvis at slike saker skal avgjøres skjermet for all offentlighet, administrativt slik vi så eksempel på nå midt i fellesferien da en slik omstridt dispensasjonssøknad fra Statkraft ble behandlet og vedtatt i rekordfart ... angivelig fordi det plutselig hastet etter at saken har vært utsatt i månedsvis.

Demokratiet i Hurum 

Personlig kjenner jeg verken Heidi Sorknes eller Trond Røed, men etter å ha overvært et møte i planutvalget 19. juni, har jeg fått et delvis klart inntrykk av begge. Mitt inntrykk er at Trond Røed er den eneste som er opptatt av lokaldemokrati i ordets rette forstand og framsto for øvrig som en svært ryddig leder av Planutvalget.

Usant og misvisende 

Nå har Sorknes prøvd å jekke han kraftig ned ved å minne på at han ikke lenger er en del av et politisk samarbeidsflertall i Hurum ... en klar « på plass « instruks. Kanskje har hun lykkes litt med det, i hvert fall ble det etter denne disputten i Planutvalget innvilget nok en dispensasjonssøknad uten full politisk behandling og helhetlig vurdering som Røed har ønsket.

Tofte i et grønt perspektiv 

Undertegnede nikkedukker

Vi skal ikke lenger enn til Røyken for å se at politikere ønsker at utvikling/utbygging faller godt inn i helhetlig perspektiv hvor flest mulig viktige hensyn ivaretas.

Når det gjelder den store attraktive fabrikktomta på Tofte som har så stort utviklingspotensial som virkelig kan skape mange arbeidsplasser og trivsel, virker det som Høyre og Arbeiderpartiet skulder til skulder, to sider av samme sak som de egentlig er, er forpliktet til å gi Statkraft fri bane i den grad at man kan si at den egentlige Plan og bygningsmyndighet på fabrikktomta heter Statkraft og politikerne redusert til undertegnende nikkedukker.

Rett eller galt om biodiesel 

Det skal bli spennende å se hvilken hummer og canary utbygging dette vil medføre!

Jeg kjørte forleden forbi kloakkrenseanlegget i Røyken; en vemmelig kloakkstank hang over området ... sikkert en glipp. Beboerne i området ble nok forsikret den gang det ble bygget at det ikke skulle forekomme.

Hva med Statkrafts konsernsjefs uttalelse i Dagens Næringsliv 7. juni hvor han sier at man ser for seg kloakkslam som framtidig råvare til biodieselproduksjon på Tofte.

Er dette også noe politikerne (som ikke bor på Tofte) kommer til å stille seg ukritisk til som de til nå har gjort mht. tungtransport gjennom sentrum, støy, helsefarlig støv fra flishogging og lasting og utvikling av snikende og svært farlig kullos ved ulmebrann?

Hva er et lokalsamfunn?