I et innlegg i RHA 28. august fortsetter Svein Olsen å uttrykke sin motstand mot Statkraft og Silva Green Fuel.

Statkrafts planer blokkerer for all annen god utvikling på Tofte 

Det er lov å være i mot

Det er selvsagt helt legitimt å være i mot våre planer om utvikling av biodiesel på Tofte, en utvikling som vi mener kan bidra til en positiv og fremtidsrettet verdiskaping, men det er fortsatt ugreit at Svein Olsen serverer spekulasjoner og usannheter bl.a i lokalavisa.

Feil om biodiesel 

Invitasjonen om å komme på informasjonsmøtene våre står selvsagt ved lag – så kan vi kanskje slippe å se disse utspillene mer i RHA. Svein Olsen er selvsagt også velkommen til å møte oss når han måtte ønske det.

Geir Fuglseth og Knut Fjerdingstad, Statkraft