Gå til sidens hovedinnhold

Velgerfrieri fra Trond Røed

DEBATT:

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hurum FrP ved Trond Røed har den siste tiden anlagt en meget populistisk holdning i flere saker som har vært oppe til politisk behandling i Hurum. Det er tydelig at etter at FrP har blitt fristilt fra sitt samarbeid med Høyre i Hurum, så har behovet for å markere avstand og å markere forskjeller blitt stort.

Det som er synd er at Trond Røed på vegne av FrP nå ser ut til å påberope seg standpunkter og billige politiske markeringer som de aldri ville kunne stått inne for som et ansvarlig parti i et flertallssamarbeid.

Velgerfrieri

Ett eksempel på dette er saken om eiendommen Mellomdammen 3 i Sætre, hvor FrP rett etter at posisjonssamarbeidet i Hurum opphørte snudde trill rundt kun for et taktisk velgerfrieri. FrP sin opprinnelige holdning var å selge ut tomten fordi kommunen ikke kunne ta seg råd til å bære kostnaden med å beholde og renovere huset.

Det blir dermed et billig poeng når FrP like etterpå ønsker å spytte inn millioner for å renovere huset og benytte det til ungdomsformål etter at de ikke lenger sitter på et flertall i kommunestyret og ikke lenger trenger å stå til ansvar for kommunens kostnader.

Når det gjelder Trond Røed sitt innlegg i RHA tirsdag 6. mars, så er det jo interessant å lese at Røed så detaljert vet hva Høyre står for. Røed sin påstand om at Hurum Høyre er så positiv til bompenger er på ingen måte korrekt fremstilt. Bildet er nok litt mer nyansert enn det svart-/hvitt- bildet Trond Røed serverer.

Kollektivtransport

Første prioritet for Hurum Høyre er å få på plass et godt kollektivtransporttilbud på Hurumhalvøya og innover mot byene og andre trafikknutepunkter. Vi sliter med at tilbudet ikke er godt nok i dag og at kollektivtransporten tar unødvendig lang tid.

Les også: En privatperson hadde aldri fått tillatelse til å rive en slik bygning

Hurum Høyre med ordfører Monica Vee Bratlie i spissen har utrettelig jobbet for å få på plass et hurtigbåttilbud til Hurum og presset på mot fylkeskommunen og Brakar for å få et bedre busstilbud. Dette arbeidet har stor prioritet.

En veiprising kan være aktuelt på sikt for å motivere til økt bruk av kollektivtransport. Men dette betinger selvfølgelig at vi har fått på plass et tilfredsstillende kollektivtransporttilbud først. Det nytter ikke å blokkere for bilen før et alternativ til bilen er på plass.

Les også: Nye Asker og samferdselsproblem

Hurum Høyre er opptatt av bedre samferdselsløsninger for både innbyggere og næringslivet. Men vi forstår samtidig at realismen i å få et bedre veissystem koster penger og at dette på enkelte strekninger kanskje kan bety bompenger.

Trond Røed burde for fremtiden konsentrere seg om å fremlegge FrP sin politikk og FrP sine standpunkter fremfor å feilaktig uttale seg om andre partiers meninger.

Kommentarer til denne saken