Tirsdag samlet planutvalget seg for å avgjøre fremtiden til den gamle villaen i Sætre sentrum (Mellomdammen 3).

Les også: Kommunen river ikke verneverdig hus nå heller

Frp vil bevare

Mens Høyre ville rive det historiske bygget, valgte FrP (etter innspill fra Senterpartiet, som ikke er representert i utvalget) å fremme et forslag om å restaurere og bevare det historiske bygget. Et forslag som støttes av KrF og Venstre.

Les også: En privatperson hadde aldri fått tillatelse til å rive en slik bygning

Et forslag som også ble støttet av planutvalgets representant for ungdommen – som mente huset burde benyttes som lokaler for lag, foreninger og ungdoms aktiviteter. Et forslag Hurum FrP stiller seg bak. Også Fylkeskonservatoren har ytret ønske om å bevare bygget og viser til at villaen og trehusene i området rundt reflekterer det historiske Sætre.

Les også: Få kommer med buss til Sætre

Mange tilsvarende klynger har de siste 50 årene blitt revet. Kun et fåtall kommuner har klart å ta vare på sine historiske hus og vi viser spesielt til Asker, som med Hasselbakken og Vennskaben har lyktes i å bevare historiske bygg og gjøre disse til utmerkede lokaler for lag og frivillige organisasjoner.

Parkering med historiske omgivelser

I vårt forslag ville det også bli etablert permanente parkeringsplasser på tomten, men der Høyre ønsker å rive den verneverdige villaen ønsker FrP, V, SP og KrF å bygge parkeringsplassene på en slik måte at villaen og dets historiske omgivelser ivaretas.

Det er også verdt å merke seg at da Høyre ikke fikk flertall for sitt forslag valgte de å gå inn for Ap sitt forslag om midlertidige parkeringsplasser og midlertidig ivaretagelse av bygget utvendig. Men huset er fremdeles ubeboelig, og således ikke brukelig til noe i disse årene.

Alle vet at gamle hus som ikke brukes står til forfall, selv om de mest prekære utenom hus arbeidene utbedres. Og slik vil det bli stående tomt, mørkt og falleferdig.

Les også: Sentrumsgården får 80 p-plasser

Så får alle vi som ønsker å lage noe mer ut av huset, håpe på at innen et nytt forslag og vedtak om husets fremtid kommer om noen år, så har vi hatt et valg i mellomtiden som har gitt oss en ny politisk konstellasjon.