Jeg husker barnesangen «Nisser og dverger bygger i berge». Og som nisse sikter jeg nå til Statens vegvesen (STV). Så mye bygging i berget har det vel ikke vært siden 80-tallet da prosjektet kom på banen og da sikter jeg til berget mellom rundkjøringen på Rv 23 i Spikkestadbakken og til Linnes der det visstnok skal bli en tunnel i fjellet med plass til noen biler.

Det har vel mer vært ruging på dette fjellet i ca. 30 år med de enorme kostnader dette har medført for skattebetalerne enn å bygge i berget STV har drevet med i alle disse år.

Inkompotanse

Nå har STV plutselig funnet ut at de ikke kan bygge denne veistrekningen fordi de mangler to milliarder kroner. «Jeg frykter en forsinkelse på åtte-ti år», sier Høyres gruppeleder Søren Falch Zapffe i Lier. Han øser kaldt vann over alle som venter på ny riksvei 23 mellom Røyken og E18 i Lier.

Mitt synspunkt på dette er at med en slik inkompetanse kan ikke STV drive dette prosjektet lenger. Hele dette prosjektet må nå overstyres av Samferdselsdepartementet v/samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Har andre noen tilsvarende meninger?