Gå til sidens hovedinnhold

Mange føler seg utrygge i tunnelen

Artikkelen er over 4 år gammel

De som har lest gjennom det Statens veivesen anbefaler skal være den framtidige kryssing over Oslofjorden, kan ikke bli overrasket over at veivesenet foreslår bro.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For hvis det blir bygd en bro kan vi endelig bli kvitt de til dels store problemene den nåværende bratte tunnelen har skapt, med nesten daglige stengninger selv for den minste bagatell. Da hjelper det lite med de argumentene som Alliansens Nei til bro over indre Oslofjorden bruker, at når det ene feltet stenges er det bare å flytte trafikken over til det andre feltet. Det vil i tilfelle bare redusere tiden på stengningene, ikke antallet. Alliansens folk fortsetter likevel å debattere for en bratt tunnel med en begrunnelse, at tunnelen blir billigere og vil åpne raskere en bro.

Heldigvis for trafikantene er det ikke slik Statens veivesen jobber når de planlegger et stort veiprosjekt, for der skal trafikken flyte mest mulig uhindret.

Når det gjelder kostnader og anbefalinger kan man lese om dette på side 35 i rapporten som er tilgjengelig for alle på Statens vegvesen sin nettside. Her kan en selv lese hvor mye de forskjellige alternativene koster og når de vil åpne og hva som veivesenet anbefaler.

Her står det mellom tre alternativer, der det ene er en tunnel som vil kunne bli godkjent av EU, men ikke stå ferdig før 2027 og koste 40 prosent mer fordi man da får en tunnel som er lenger og er mindre utsatt for brann. Mens Statens veivesen går likevel inn for å bygge en bro som de mener er det klart beste, men også det dyreste alternativet, som også vil kunne stå ferdig i 2027. Dette alternativet sier rapporten har liten risiko for brann og vil få en sikker trafikkavvikling. Alliansens alternativ med ny bratt tunnel kommer dårligst ut med høy risiko for brann i tunge kjøretøy.

Alliansen sier de har fått kompetente fagfolk til å vurdere alle tre alternativene og de har kommet fram til at en bro vil koste minimum 23 milliarder og ikke stå ferdig før 2040. Alliansen burde heller ha fått hjelp av sine kompetente fagfolk til å se nærmere på hvor realistisk det er å bygge en ny bratt tunnel.

I stedet legger Alliansen ut tall som man ikke skal ha mye fagkunnskaper for å forstå ikke holder mål verken på pris eller ferdigstillelse og den bruker miljøorganisasjonene og grunneierne som sannhetsvitner og truer med at hvis det blir bygd bro vil alliansens folk gå til sak mot staten. I rapporten står det klart at broa vil gi en betydelig miljøgevinst fordi den vil gi en innsparing på 6 km av strekningen på riksvei 23 og vil unngå den bratte tunnelen under Oslofjorden.

Det er svært mange av de tusenvis av trafikantene som kjører gjennom Oslofjordtunnelen, som føler seg utrygge for den store mengden tungtransport som ferdes i tunnelen.

Tom Gasmann

Bødalen

Kommentarer til denne saken