Slik jeg har forstått må Røyken Ungdomsskole rehabiliteres eller bygges ny. Nåværende Røyken Rådhus har vært nevnt som mulig ny ungdomsskole.

Hva med det tidligere hotellet, Steinerskole og flyktningsmottaket som eies av Olav Thon?

Jeg foreslår at dette bygget kjøpes av Røyken kommune og bygges om til ungdomsskole.

Dette kan ikke være all verden av ombygging, da dette bygget tidligere har vært skole.

Gunnar Andersen

Spikkestad