Gå til sidens hovedinnhold

Ja til både kulturminner og eiendomsrett

Artikkelen er over 5 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det arbeides for tiden med en kulturminneplan i kommunen. Røyken Høyre ønsker å ta vare på kulturminner. Dette ønsker vi ved å la planen være en temaplan slik Lier kommune har valgt.

Ikke tvang

Vi ønsker ikke en juridisk bindende plan som ved tvang kan forby ombygginger og deretter pålegge eier å rehabilitere og vedlikeholde mot sin vilje. Vi ønsker ikke å la grunneiere måtte argumentere mot kommune og fylkeskommune for å felle et tre med diameter større enn 20 centimeter innenfor en av de ca. 50 foreslåtte nye vernesonene.

Både de som ønsker en juridisk bindende plan og de som ønsker en temaplan ønsker det samme. De ønsker å bevare kulturminner for ettertiden. Spørsmålet er hvilken vei man bør velge for best å komme dit.

Kulturlandskapet gror igjen

Det er ikke fredede bygninger som Røyken kirke dette handler om. Det er bygninger og landskap som i generasjoner har vært utviklet for å følge tidens krav. Man kan ikke vedta at tiden skal stoppe opp. Det er enten utvikling eller avvikling.

Hvis ikke kulturlandskapet beites eller dyrkes vil det gro igjen. Dersom en bygning ikke tilpasses lønnsom drift, vil det ikke være midler til å vedlikeholde den. Bygningen vil da langsomt forfalle.

Det er allerede strenge reguleringer som begrenser en grunneiers handlefrihet. Ytterligere begrensninger vil gi mer forfall. Ikke bedre bevarte landskap og bygninger.

Vi ønsker å ta vare på både kulturminner og eiendomsretten.

Roar Skryseth, Varaordfører (H)

Lars Kr. Wear, Varamedlem bygningsrådet (H)

Kommentarer til denne saken