Mitt tilsvar til artikkelen om Dyresen i RHA 20. april har fått en voldsom oppmerksomhet og respons. Men jeg registrerer at det stort sett er Hurum Venstre og avisens redaktør som ikke har tålt min ærlighet.

Responsen kom til meg og ikke til demokratiet

I mitt innlegg så stiller jeg noen spørsmål og kommer med noen refleksjoner rundt demokratiet som jeg hadde en intensjon om å skape debatt rundt. Nå ble det mer en respons som rettet seg direkte mot meg som person og ikke det jeg egentlig ønsket å bidra til en debatt om. Men det kan jeg leve med. Pirker jeg på andre må det være fritt frem å pirke på meg.

Les også: Et overlagt karakterdrap fra Høyres gruppeleder

Det er ikke skittkasting i avisen jeg er opptatt av men demokratiet og utøvelsen av demokratiet. Jeg mener fortsatt at Dyresen angriper bærebjelken i det norske demokratiet, som jeg er en stolt forsvarer av, og at han ikke har forstått hvordan dette fungerer. Det kan virke som om Dyresen ikke aksepterer at det er det norske demokratiet og innbyggerne i Hurum som har valgt at han og Hurum Venstre ikke skal ha større beslutningsmyndighet.

Demokratiske prosesser

Når det er sagt så la oss ta en titt på de demokratiske prosessene i Hurum;

Fremmøteprosenten i Hurum var noe høyere enn for Buskerud og landsgjennomsnittet både ved forrige stortingsvalg og ved forrige kommunevalg. Dette er et signal om at Hurums innbyggere er mer bevisste enn snittet i landet forøvrig på å bruke sin demokratiske rett og plikt til å påvirke. Så kan vi ha en diskusjon på om oppmøteprosenten er god nok generelt.

Jeg mener at rundt 60% oppmøte ved lokalvalg ikke er godt nok og at det børe være en debatt rundt årsaken til det og hva vi kan gjøre for å øke denne valgdeltakelsen.

Les også: Til Heidi Sorknes

Svaret på det opplever jeg at hverken jeg eller Dyresen har. Her burde man kanskje gått ut og spurt dem som ikke leverte sin stemme om årsaken til det.

I Hurum er åtte politiske partier representert i kommunestyret. Det er et solid fundament for debatt, meningsutveksling og ulike perspektivsyn. Posisjonen i Hurum består av fire partier (H, FrP, SP, KrF). Halvparten av partiene og over halvparten av kommunestyrerepresentantene representert i kommunestyret får dermed være med på å drøfte saker og prinsipper i våre gruppemøter.

Deretter er det åpne debatter i utvalg, formannskap og kommunestyre. For øvrig er våre gruppemøter åpne for alle medlemmer hvor de kan komme og diskutere på lik linje som kommunestyrerepresentantene.

Vi lytter, men er ikke nødvendigvis enig

Som gruppeleder i Høyre opplever jeg at jeg har god dialog med gruppelederen i det største opposisjonspartiet. I viktige saker står ofte Høyre/posisjonen og Arbeiderpartiet sammen. AP og SV har et samarbeid i kommunestyret og blir dermed hørt gjennom denne dialogen.

Da står vi igjen med to partier i kommunestyret som føler at de ikke har innflytelse, nemlig Venstre og Miljøpartiet. De representerer 5 kommunestyrererepresentanter av 29. I tillegg så er det en uavhengig representant som selv har valgt å sette seg på sidelinjen utenom det etablerte partisystemet.

Les også: Alternative fakta og aggresjon

Kommunestyremøtene i Hurum tar usedvanlig lang tid og varer mye lenger enn det som er vanlig i kommunene rundt oss. Årsaken til det er nettopp fordi det er stor åpenhet og romslighet for at alle skal kunne komme til ordet. Jeg opplever at debatten i kommunestyret er åpen og grundig og at alle slipper til. Alle blir lyttet til. Men at man lytter betyr ikke at man er enig.

Jeg har gjentatte ganger oppfordret opposisjonen til å komme med forslag i forkant av kommunestyrets møter. Det går an å ta kontakt med oss direkte. Ellers så går mange saker gjennom flere behandlingsnivåer og gode forslag behøver ikke å vente med å bli fremmet helt til siste mulighet i kommunestyrets møte. Venstre, MDG og den uavhengige er til sammen representert i alle utvalg og Venstre har også en representant i formannskapet.

Les også: Små partier styrker demokratiet

Ser vi på fordelingen av medlemmer til arbeidsutvalgene for nye Asker, beviser dette også en stor romslighet fra posisjonen i Hurum sin side; Opposisjonen i Hurum har fått med 11 kommunestyrerepresentanter inn i arbeidsutvalg. Dette er flere enn posisjonen, som har fått 10. Her har vi nettopp tenkt at det er viktig å spre innflytelse og oppgaver på så mange som mulig uavhengig av partipolitikk. Representasjon fra hver kommune har vært viktigere enn partipolitikken.

Nå starter arbeidet med å finne de gode løsningene for lokaldemokratiske ordninger for nye Asker kommune. Arbeidsgruppen for dette er bredt politisk sammensatt og vi har en visjon om å bli blant de beste på lokaldemokrati. Her må alle jobbe sammen for å finne gode ideer og løsninger for hvordan vi kan løse dette. Jeg ser frem til grundig videre debatt om vårt fremtidige lokaldemokrati.

Heidi Sorknes

Gruppeleder i Hurum Høyre