Politiet der du er

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

DEBATT:Hvilket politi vil du ha, og hva er dine forventninger når du trenger oss? De endringene politiet går gjennom nå skal gjøre oss forberedt for fremtiden.

På tide med fonyelse

I 2000 hadde vi en politireform. Da gikk vi fra 54 til 27 politidistrikter i Norge. Kongsberg hadde sin egen politimester, det samme hadde Nord-Jarlsberg og Rjukan. Politiet hadde ikke noen felles operasjonssentral, men tok inn meldinger om hendelser lokalt.

Store deler av distriktet hadde lokale tjenestemenn og kvinner med telefonen på nattbordet som rykket ut da telefon kom. Det var et politi for datiden, og ikke for fremtiden. Ingen vil tilbake til slik det var. Nå står vi ved en ny korsvei.

Les også: Politiet må endres til det bedre

For å få de gode svarene, må ofte de riktige spørsmålene stilles. Det gjorde vi overfor kommunene da vi begynte på reformarbeidet i 2016. Kommunene var krystallklare. Forventingene var at politiet skulle opprettholde lokal beredskap og sikre god forebygging lokalt.

Ingen endring i lokal beredskap

Den lokale beredskapen er ikke endret – i mange år har vi samarbeidet på tvers av kommunegrenser for å påse at patruljer kan være der behovet er til stede. Politiet er ute hele døgnet hele året. Derfor flytter vi ressurser rundt for å forebygge. Vi må være i bysentrum en lørdag natt, og på en stor festival en sommerhelg.

Les også: Nærpolitireformen

Vi skal være på veiene der vi vet ulykker skjer. Alt for å forebygge at kriminalitet eller uønskede hendelser skjer.

Politiet er til stede på 28 steder i hele Sør-Øst etter 1. juni. Det er 15 færre steder enn før, men likevel en geografisk spredning som er viktig i et så stort distrikt. Vi trenger ikke holde åpent hver dag på alle steder, det er ikke overalt det er folk innom hver dag. Men du skal kunne ha et sted å oppsøke hvis du trenger veiledning eller råd.

Les også: Reformglede i bakvendtland

Lokalkunnskap

Lokal kunnskap oppnås med lokal kontakt. Kommunene føler et stort ansvar for sine innbyggere og har mange oppgaver som skal løses innen både oppvekst, omsorg og arbeidsliv.

Utveksling av informasjon og samarbeid mellom politi og kommune er helt avgjørende for å være i forkant, derfor er vi forpliktet til å ha tett kontakt med kommunene. Vi skal ha et fast kontaktpunkt inn mot hver kommune, slik at veien skal være kort og målene skal være klare.

Les også: Fremtidens politi i Buskerud

Jeg har jobbet lenge i politiet. Vi har aldri hatt bedre kompetanse blant våre folk på å avdekke, etterforske og følge opp saker som omhandler blant annet vold og overgrep. Fra første kontakt til saken blir behandlet i rettsapparatet.

Dette skal gi rettssikkerhet til de som utsettes for kriminalitet, og det skal forebygge at nye overgrep skjer. Hvor politibetjenten som tar kontakt med deg bor regner jeg med er det samme, så lenge du vet og føler at du blir ivaretatt på den beste måte.

Vi må se framover

Politiet har ikke lov til å stå stille og se på at verden endres uten å ta det innover seg. Det innebærer at vi må se på helheten for ansvaret vi forvalter. Vi må endre måten vi tenker på, og måten vi jobber på. Derfor handler ikke Nærpolitireformen bare om hvordan vi organiserer oss, men vel så mye om hvordan vi jobber.

Les også: Et moderne politi i Buskerud

Dette berører arbeidsmetodene de operative mannskapene bruker ute på jobb, hvordan saker etterforskes, hvordan informasjon utveksles, hvordan vi bruker erfaringslæring for å utvikle oss, og hvordan datasystemer snakker sammen. Alt med et oppriktig mål om å bli raskere, bedre og mer i forkant av kriminaliteten.

Dette arbeidet skal vi fortsette med framover i mange år.

1. juni - en merkedag

1. juni er en merkedag for oss i Sør-Øst politidistrikt. Da er vi ferdig med to år med omorganisering. Innbyggerne, lokalpolitikere og egne ansatte har vært engasjert i media og på egen arbeidsplass, og det har vært mange små og store diskusjoner. Politiet har stått i full drift samtidig som vi har gjennomført tidenes største politireform.

Nå skal vi jobbe videre med å utvikle oss for fremtiden, og vi skal bruke tiden fornuftig. De erfaringene vi gjør vil alltid bli tatt med videre – målet er å bli bedre. Men grunnlaget er lagt, og vår intensjon er et godt, tilstedeværende og kompetent politi som gir riktig hjelp til rett tid i både Buskerud, Telemark og Vestfold.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags