Gå til sidens hovedinnhold

Et moderne politi i Buskerud

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nærpolitireformens største motstander er Senterpartiet. De er i mot strukturendringer, og har nå garantert at de vil gjenåpne 71 lensmannskontorer dersom de får flertall etter valget. Dette er alvorlig av flere årsaker.

Sp ser ikke at Norge trenger fornying av politiet

Først og fremst er det alvorlig fordi de ignorerer at Norge trenger et politi som er rustet mot dagens og morgendagens kriminalitet.

Etter terroren 22. juli 2011 ble norsk politi gjennomanalysert. Flere apporter ropte varsko om tilstanden i politiet. Gjørv-kommisjonen og Politianalysen påpekte at selv om politiet hadde fått økte budsjetter hadde dette ikke gitt politiet bedre evne til å løse kjerneoppgavene.

Les også: Politiet rykket ut med alt de hadde etter meldinger om skuddveksling

Denne situasjonen ville fortsette dersom strukturen ikke ble endret. Det skyldes i stor grad dagens desentraliserte tjenestestruktur med et stort antall små lensmannskontorer. Det virker som om Senterpartiet tror at politiet i Norge rykker ut fra et lensmannskontor på kveldstid. Det vitner om uvitenhet.

Dagens organisering hindrer trygghet

Kun 85 av 354 lensmannskontorene hadde nok politifolk til å sette opp en døgnkontinuerlig patrulje. Mange lensmannskontorer har åpningstider helt ned i 4 timer i uken. Dagens organisering av politiet er et hinder for å ivareta tryggheten og beredskapen for innbyggerne på en god måte.

Les også: Politiet rykket ut med alt de hadde etter meldinger om skuddveksling

Bare tre prosent av lensmannskontorene i Norge har åpent utover kl 16:00. I Buskerud har ingen av politikontorene åpent i helgene. Drammen har åpent til kl 17:00, Kongsberg har åpent til kl 17:00 hver torsdag og for øvrig stenger resten mellom 14:00 og 15:00. Det er ikke tilgangen på et kontor med rigide åpningstider og et politiskilt som skaper trygghet i Buskerud. Det er at du får den hjelpen du trenger, når du trenger det. Responstiden har blitt bedre i Buskerud i denne perioden, men skal bli enda bedre i tiden som kommer.

En måling utført av Sentio viser at 76 prosent av innbyggerne i Buskerud har besøkt lensmannskontoret mindre enn en gang de siste fem årene.

Kriminaliteten øker

Nordmenn er i internasjonal sammenheng et lovlydig folk. Tradisjonell vinningskriminalitet som innbrudd og tyveri har vært politiets hovedoppgaver de siste tiårene. Nå er denne typen kriminalitet redusert med nesten 40 prosent på fem år. Datakriminalitet øker. Bare i Oslo etterforskes 70 000 saker med digitale spor. 150 000 mennesker blir svindlet på nett hvert eneste år.

På toppen av dette ser vi økende grad av terror i Europa. Kriminaliteten har endret seg og vi må tilpasse oss deretter.

Samfunnet blir utrygt dersom kriminaliteten og terrortruselen får lov å utvikle seg, uten at politiet gis mulighet til å følge med. Dette er grunnen til at politireformen er viktig og nødvendig.

Kommentarer til denne saken