Gå til sidens hovedinnhold

Svar til tre ordførere

Artikkelen er over 2 år gammel

DEBATT - Oslofjordforbindelsen: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når de tre høyreordførerne i Asker, Hurum og Røyken går sammen om å få fortgang med et nytt dobbelt tunnelløp under Oslofjorden, går jeg ut ifra at de har sine kommunestyrer med seg.

Regjeringen har valgt tunnel under Oslofjorden og vektlegger fjordens betydning for friluftsliv  

Ordførerne har tatt stilling

De tre ordførerne har dermed tatt en klar stilling til en av de mest omdiskuterte sakene på Hurumhalvøya. Det igjen betyr at de mange tusen som er brotilhengere ikke har noen støtte blant politikerne i de tre kommuner.

De tre ordførerne mener at høyre-ordføreren i Lier stiller for store krav for sin kommune når hun ikke vil godta oppstart av nytt tunnelløp før de har en løsning for påkobling av riksvei 23 til E18.

Forsikringer om betryggende berggrunn for Oslofjordtunnelen  

Hun påpeker at satsingen på en ny tunnel bryter med forutsettingen om å se hele riksvei 23 under ett. Alle vet at Statens veivesens tidsplan for en ny tunnel er ferdigstillelse i 2026. Da blir det litt rart at de tre ikke har tid til å vente på at planene til Lier skal stå ferdig.

Tunnell er ikke for framtiden  

Trafikken kommer fra Lier

Hvis man overser kravene til Lier og tenker bare på seg selv, blir det en uheldig måte å se trafikkbildet på, da mye av trafikken på riksvei 23 kommer nettopp fra Lier.

Flaskehalsen de tre snakker om, blir dermed flyttet til Lier, fordi en ekstra ny tunnel neppe vil bedre forholdene mye. Da problemene med en ny tunnel er at den vil bli like bratt og utsatt for branner og mange stengninger som den vi har i dag. Alternativet er bro som en mye bedre løsning.

Bro eller tunnel - eller begge deler?  

Kommentarer til denne saken