Gå til sidens hovedinnhold

Grasrotdemokrati, motorveibroer og klima

Artikkelen er over 2 år gammel

DEBATT: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tilsvar til Gasmann

Vil du ha en firefeltsmotorvei over Oslofjorden bør du ikke stemme på meg og De Grønne. Vil du ta vare på vidunderlige Håøya, med vakre lokalsamfunn og kulturlandskap på begge sider av fjorden kan du stemme på meg.

Vil du ha samferdselsløsninger rundt Oslofjorden som ikke sitter fast i forrige århundres ensidige tro på veibygging men være med på og skape moderne, effektiv samferdsel for en bærekraftig framtid i Nye Asker, da kan du trygt stemme på De Grønne.

Uansvarlig av lokale partier

Vi setter pris på at Grønn politikk skaper debatt i lokalavisa og jeg vil takke Tom Gasmann for hans reaksjon. Folk deltar i den offentlige debatten med hver sin hatt.

Når jeg som politisk representant anklager Frp for dobbeltkommunikasjon i brosaken så håper jeg at også Gasmann kan være litt enig i at det er noe helt annet enn å stemple alle brotilhengere.

De Grønne er ingen forsvarer av nytt løp i Oslofjordtunnelen og har motvillig svelget denne kamelen. Men når lokale partier driver med omkamp for løsninger som er forkastet av en regjering de selv er del av, og som attpåtil ikke vil gi folk et fremtidsrettet transportsystem som bidrar til å nå klimamålene i overskuelig fremtid, så er det direkte uansvarlig.

Lokaldemokratiet lever av ulike meninger, ytringsfrihet og at det finnes egnede fora der ytring, medvirkning og helst påvirkning er mulig. Jeg kan derfor ikke forstå hvordan mitt tydelige standpunkt i brosaken er i strid med mitt løfte om å kjempe for grasrotdemokratiet.

Det er på ingen måte en forutsetning å være enig for å kunne lytte eller stå opp for lokaldemokratiet. Tvert imot. Det som er viktig er at politikerne er tydelige på hvor de står i sakene når de har lyttet, og at velgerne får informasjon om hva som kan og ikke kan bli gjort slik at de kan ta frie og informerte valg.

Kritikken er rettet mot makta i AS Norge

Jeg mener at partiene som har gått for nytt løp i Oslofjordtunnelen nå bør si det som det er: Sorry folkens, vi er uenig i vedtaket, men det blir dessverre ikke noen bro. Min kritikk retter seg dermed på ingen måte mot det mangfoldet i befolkningen som ønsker seg bro eller mot debatten i lokalavisa - den retter seg mot de som forvalter makt i AS Norge.

Vi kan ikke øke kapasitet på veiene når vi allerede har for mye trafikk og utslipp. Vi kan ikke ødelegger mer natur og areal når vi allerede har ødelagt for mye. Verken nytt løp, nye motorveibroer, utbygging av E18 vestkorridor eller andre kapasitetsøkende veiprosjekter i regionen vil løse trafikkutfordringene vedvarende eller bidra til å nå Norges klimamål.

Alle vil skyve problemene frem i tid. Et rent ringbaneprosjekt er så langt vi kan se et luftslott. Hurumforbindelse som Frp tar opp har blitt slaktet av faginstansene og var ment som erstatning for nytt løp i Oslofjortunnelen, ikke som tillegg. Bro over Håøya ødelegger natur og strandsone.

Den helhetlige bompengebelastningen i regionen er ikke utredet.

De Grønne vil endelig se et helhetlig alternativt forslag for klimavennlig varetransport og samferdselsløsninger rundt Oslofjorden som sikrer at trafikken, og dermed utslipp, arealbeslag og plassbehov knyttet til transport og privatbiler, ikke øker.

Miljøvennlig fergedrift sammen med en moderat utvikling av tilførselsveier vil da kunne gi et fullverdig transportsystem.Vi er i 2018 men det foreligger IKKE helhetlige utredninger for mobilitet rundt Oslofjorden innenfor rammen av dagens kunnskap, teknologi og miljøforpliktelser.

Nytt løp i Oslofjordtunnelen kan stoppes av ESA  

For noen er bilen nødvendig

Misforstår meg rett, for noen er bilen helt nødvendig, det er ikke det De Grønne vil til livs. Men vi vet allerede med sikkerhet at framtidens transport må være arealsmart. Ikke enda mer mikroplast fra bildekk i fjorden og bråk fra veier i tett befolkede områder og over hele Norges Oslofjord.

 Vi er helt nødt til å finne og velge løsningene som erstatter evig vekst og som bevarer menneskenes livskvalitet og naturen rundt oss.

Når barna våre sitter med fasiten for framtidens teknologi, tror vi virkelig at de vil takke oss for at vi likevel valgte enda mer trafikk på motorveibroer, bråk og betong basert på 1960-tallets tenking, og enda mindre utslippskutt, landskap, kultur og natur?

Regjeringen har valgt tunnel under Oslofjorden og vektlegger fjordens betydning for friluftsliv  

Det er politikere som tar beslutninger og det er min rolle som politiker å si ifra når jeg mener at det drives med dobbeltkommunikasjon. Jeg mener vi må tenke lengre og smartere enn «alltid flere biler og alltid mer veier». Partiene bør bruke politisk kapasitet til å bryte lydmuren for livs- og miljøvennlige løsninger.

De Grønne står for å prioritere omstilling til et lavutslippssamfunn, kunnskapsbaserte løsninger, frigjøring av arealer ved fjorden, mindre støy og ren luft.

Kommentarer til denne saken