Gå til sidens hovedinnhold

Problematikken angående kryssing av Oslofjorden

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I dag har vi en tunnel med 1 løp og ganske bratt nedstigning og oppstigning på begge sider. Det sies også at konsistensen i fjellet er dårlig og at det er lekkasjer. Nåværende tunnel er ofte stengt i forbindelse med trafikk. Kjøretøy som får problemer med varmgang i bremsesystemene og brann i kjøretøy og last fordi det ikke er lufting og kjøling nok inne i tunnelen.

Andre som får driftstans av ulike årsaker og stengning på nattestid grunnet vedlikehold av tunnel og pumping av vann ut fra reservoaret. Totalt er vel tunnelen stengt ca 1 gang i døgnet i snitt.

Dette er en situasjon som nasjonen ikke kan leve med. Det må en bedre løsning på plass, og da er ikke svaret flere tunneler.

Turister ønsker det spektakulære

Folk som gjester landet vårt (turistene) kommer ikke for å kjøre i tunnel og kikke rett inn i svart fjell eller opplyste tunnelvegger. De ønsker å se noe spektakulært. Fjordene våre, fjellene våre og den vakre naturen som Mor Norge byr på.

Tenk dere en bro over Oslofjorden som en portal hvor man kan se innover fjorden og hele Oslo som omkranser indre del av fjorden og se utover fjorden hvor man øyner Ferder fyr, ja kanskje enda lenger. (Oslofjordportalen).

Det som må til er et brosystem som kan fordele trafikken på en sikker måte. En sammenføyning av trafikken fra E6 over til E18 sørover og E134/E16/E7 vestover. Den sammenføyningen bør gå utenom Oslo. Den beste traseen da, slik jeg ser det, blir over søndre del av Hurumhalvøya. Slik at om man tenker seg en hovedvei 2 eller 4 felt fra Vestby området over nord Hvitsten – Hermansbråtan over Hurumhalvøya og bro over Drammensfjorden nord for Svelvik og inn mot E18/E134 mellom Sande og Drammen.

Dimensjon for framtida

Broa over fjorden bør ha et brohøyde over fjorden på ca 100 m. Og broa bør dimensjoneres slik at det på sikt kan være en underhengende jernbane (ringbane) som kan bringe befolkningen til og fra arbeidsted /Hjem. Med jernbanestasjoner som har parkeringshus med 3-4 etg. under bakken og max 2 etg. over bakken.

Denne ringbanen bør kunne betjene Oslo – Bærum – Asker – Røyken – Hurum- Vestby – Ås - Drøbak – Ski – Oppegård (Follo) og de fleste drabantbyene Oslo Øst. I tillegg bør Vestby stasjon dimensjoneres for å kunne ta parkering også fra Moss og Son området.

Det bør også vurderes nye containerhavner et stykke utenfor Oslo slik at trailer trafikken stanser opp utenfor Oslos kjerneområde.

Det er på tide at vi begynner å bygge vei/jernbane for fremtiden og ikke bare lappe på det eksisterende.

Per Otto Andersen, Hurum Høyre

Kommentarer til denne saken