Da jeg så nyhetsinnslaget om Tolga for en stund siden begynte jeg å tenke på noe helt annet enn det som var i fokus. Tolga kommune er en liten kommune med ca. 1600 innbyggere. Det er omtrent samme antall innbyggere som på Nærsnes.

På Tolga har de ordfører, rådhus med administrasjon, etc. Det har ikke vi på Nærsnes.

Er det en fare for demokratiet?

Ut fra forskjellige innspill tidligere og tanker om utviklingen mot nye Asker, så tenker jeg en del på dette. Jeg tenker på tettstedet Nærsnes og om viktigheten av at mange av oss som bor i de forskjellige tettstedene i den nye Asker kommune knytter en del av ressursene våre sammen, koordinert.

En del kjente personer har bekymret seg i mediene over utviklingen av demokratiet, om at vi kan være i ferd med å miste det, om vi ikke gjør noe aktivt for å beholde det. Hva skjer med nærdemokratiet framover?

En forfatter som har blitt kjent de senere årene, Yuval Harari (Sapiens og Homo Deus), skriver om hvordan vi mennesker til forskjell fra andre skapninger på jorda bruker historier og myter for bl.a. å samle oss.

Hvordan kan vi ivareta nærdemokratiet og samtidig bruke evnen til å samles om gode «historier», tanker og ideer, som dreier seg om et engasjement for egen tettstedsutvikling?

Mye av dagens kultur og måter vi lever på preges av et jag om å lykkes med hensyn til; karriere, status, materielle goder, og vi preges av et stort kroppsfokus. Vi haster av gårde – vi får mindre og mindre tid.

Vi preges også av at produksjonskostnadene stiger svært mye. Vi kaster svært mye av det vi produserer, og mye hoper seg opp. Våre politikere og kommuneadministrasjon har større og større problemer med å dekke behovene våre for en helhetlig infrastruktur, inklusive skole og helse.

Aktiv styring og engasjement

Det kreves aktiv styring, ledelse, «erfaringsoverføring» og engasjement for at dette skal komme i «rimelig» riktig spor for de fleste av oss. Dette gjelder helt ned til den enkelte av oss, der vi bor.

Hva har så alt dette med «tettstedsutvikling» å gjøre?

Jeg tenker at Nærsnes ikke har eget budsjett og kommuneadministrasjon for å ta vare på innbyggernes «ve og vel», samt til å utvikle tettstedet.

Men, hva kan og bør vi (og andre tettsteder) gjøre?

Vi kan og bør ikke ta demokratiet og ivaretakelsen av «vårt beste» for gitt. Noe bør gjøres.

Det bør ikke være slik at det bare er utbygging av eneboliger som skjer av endringer. I tillegg til at vi nesten «gror igjen» fordi det rår mye usikkerhet om forvaltning og vedlikehold av busker og trær.

Dette synes å være «utviklingen» på Nærsnes i dag.

Passivitet og å overlate slike ting til «noen andre» er ofte ikke så lurt. Da skjer det ikke så mye, her.

Praktisk, lokal politikk

Vi bør samles om «historien», tanker og ideer om hvordan vi kan videreutvikle Nærsnes. Dette bør kanaliseres og koordineres.

Tenk om vi på Nærsnes kan få gjort mer ut av infrastrukturen her? Potensial er stort.

Vi bør samle mange av de svært gode ressursene som finnes og skape fora og strukturer som gir oss en stemme inn i den store nye kommunen Asker, som vil sitte med budsjett og harde prioriteringer.

Et samlet Nærsnes Vel kan være ett slikt forum?

Kommunepolitikken er basert på frivillighet, det er også arbeid i velforeninger. Slik sett kommer det ut på det samme. Tenk bare på hva vi kan får ut av å løfte dette litt mer enn hva det er i dag?

Vi trenger absolutt en gang- og sykkelvei mot Slemmestad (og mot Ramton). Strandsonen med Ellefstranda og Propsen kan trenge forbedringer for å takle en økende og aktiv befolkning.

Skole og barnehager er viktige elementer. Det samme er Grendehuset og kirken.

Butikken og kafeen har potensial for utvikling. Steder å samles er viktig.

Marka og strandsonen med kyststier og skiløyper skal vedlikeholdes og ivaretas.

Trafikkreguleringer og trafikkontroll er viktig.

Dette bør vi i stor grad kunne samles om. Dette er praktisk, lokal politikk, som må påvirkes.

Vi er blitt ganske mange på Nærsnes etter hvert. Det gir også styrke bak våre «ønsker og behov».

Samferdsel i Asker   Sykkelkommunen RøykenVi er på etterskudd, Conradi!

Åpent brev til Hurums medlemmer i fellesnemda

Tjenestetilbudet til innbyggerne blir bedre i nye Asker kommune

Mer frivillighet med mindre offentlig støtte