Gå til sidens hovedinnhold

Nye asker - er vi klare til å samarbeide om FNs bærekraftsmål?

Artikkelen er over 3 år gammel

DEBATT: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

FNs bærekraftsmål skal være rammeverk for kommuneplanen i Nye Asker, og fundamentet for den nye kommunen – dette ble vedtatt av fellesnemda i oktober 2016. Det kan høres byråkratisk og fjernt ut, men i bærekraftsmålene ligger et stort potensiale for engasjement og involvering, og for nye modeller for samarbeid, samskaping og innovasjon. FNs bærekraftsmål handler om våre felles interesser og vår felles fremtid, og det er nødvendig at alle engasjerer seg i arbeidet med å nå målene.

Betydningen av samarbeid og debatt

FNs 17 bærekraftsmål er stammen i den globale Agenda 2030, og forplikter medlemslandene i FN til felles innsats for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og bremse klimaendringene.

Tre tverrpolitiske underutvalg har siden juni 2017 jobbet på oppdrag fra fellesnemda for Nye Asker, blant disse er underutvalg for FNs bærekraftsmål. Utvalget har jobbet med metoder for å oversette FNs bærekraftsmål til lokale forhold, og gjøre målene relevante for Nye Asker.

Gjennom grundig arbeid med alle de 17 målene, og 169 delmålene, har underutvalget fått erfare verdien av tverrpolitisk samarbeid. Representantene fra kommunestyrene i Hurum, Røyken og Asker har jobbet godt sammen med Pure Consulting, og fagpersoner fra administrasjonen.

Ulike tilnærminger har bidratt til gode debatter, og arbeidet har vist at personer med ulik alder, utdannelse, yrkeserfaring og politisk ståsted kan samarbeide godt, og ta beslutninger i fellesskap.

Å gjøre en global agenda lokal

FNs bærekraftsmål er en global agenda, som omfatter land med ulike ressurser, styresett og utvikling. Det er utfordrende å oversette en slik agenda til lokale mål, og gjøre målene relevante for Nye Asker.

Eksempler på slike utfordringer finner vi i ett av delmålene til mål 3 «God helse», som sier at mødredødeligheten i verden skal reduseres til under 70 per 100 000 levendefødte, innen 2030.

Høy mødredødelighet kommer ikke til å være et problem i Nye Asker, og Nye Asker alene har liten mulighet til å påvirke mødredødeligheten i land der problemet fortsatt er stort. Det finnes på den annen side eksempler på høyst relevante mål.

Hva er vesentlig for den nye kommunen?

De 17 delmålene utgjør en helhet, og en kommune som vil ta arbeidet med bærekraftsmålene på alvor, kan ikke velge bort noen mål. En kommune i utvikling må likevel gjøre prioriteringer.

Les også: Nye Asker og samferdselsproblem

Underutvalget har derfor gjort en vesentlighetsvurdering, basert på de målene kommunen har størst mulighet til å påvirke direkte, og de områdene kommunen har, eller bør ta, direkte ansvar for. Underutvalgets vesentlighetsvurdering er slik:

- Mål 3: God helse

- Mål 4: God utdanning

- Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

- Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

- Mål 13: Stoppe klimaendringene

Underutvalget har også sagt at mål 17 «Samarbeid for å nå målene», er en forutsetning for å nå de andre målene.

Les også: Høyre ønsker seg 91.000 politiske innspill

Rapporten fra underutvalget blir publisert i juni, og konkrete eksempler blir omtalt i vedlegg til rapporten. De eksemplene underutvalget har jobbet med spenner vidt, og omfatter alt fra fritidstilbud, svangerskap og informasjonsarbeid, til sikring av kulturarv og miljøfokusert innkjøpsmakt.

Arbeidet med bærekraftsmålene representerer på mange måter kjente utfordringer, muligheter og tiltak, og kanskje tenker noen at dette er gammelt nytt.

Vi som har jobbet med dette over tid, ser at interessen og oppslutningen om bærekraftsmålene brer om seg, både i Norge og internasjonalt. Bred oppslutning åpner for helt nye muligheter til å faktisk nå målene gjennom samarbeid.

Arbeid i bevegelse

Underutvalget avslutter sitt arbeid i juni 2018, men flere skal involveres i arbeidet videre – også innbyggere. Strategier og beslutninger skal ikke hugges i stein. Arbeidet med bærekraftsmålene, og arbeidet med kommuneplanen, skal være en prosess som mange skal inviteres til å delta i.

Les også: «Kommunen ga oppdraget til rådmannens fetter»

Mye endrer seg raskt, både globalt og lokalt, og det gjør kommuneplanleggingen mer utfordrende og spennende. Det gjør det også nødvendig å jobbe aktivt med bærekraftsmålene og holde arbeidet i bevegelse, også etter kommunevalget i 2019!

Susanne Vist, H, Røyken, leder

Line Johansen, H, Hurum

Trond Jerve, H, Asker

Frida Vesseltun, Ap, Hurum

Merete Haug, V, Hurum

Lisa Jacobsen, Ap, Asker, studiepermisjon

Kommentarer til denne saken