Gå til sidens hovedinnhold

Nye Asker og samferdselsproblem

Artikkelen er over 3 år gammel

DEBATT: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi nærmer oss kommunesammenslåingen med stormskritt. Ved siden av noen uenigheter om hvem i hvilken kommune som skal ha styring med hva er den virkelig store utfordringen i den nye kommunen samferdsel og løsninger på trafikkproblemene i Spikkestadkorridoren.

Stor utfordring

Veitrafikken stopper opp i rushtimene, bussene når ikke korresponderende tog og folk kommer sent til jobb og avtaler.

Les også: Denne veien må ikke bli forsinket

De neste 10 årene skal befolkningen i Hurum, Røyken og Asker Syd øke med over 10.000 mennesker og økningen i arbeidsreiser vil være en uløselig utfordring dersom det ikke snart skjer et under.

Politikerne sier at «alle nye boliger» skal bygges nær kollektivknutepunktene og at all vekst i persontrafikken skal tas ved at folk skal gå, sykle eller bruke kollektive transportmidler. Snakk om å drømme!

Det kommer ikke til å skje, – det er jo bare å se på hva politikerne har fått til med kollektivsatsingen de seneste 10 årene.

Ny Røykenvei

Nå må noen snart se at uten ny Røykenvei fra RV23 til E 18 er trafikkproblemene, særlig i Asker sør, uløselige og det samme er mulighetene for gode kollektivtrafikk løsninger. Vi har ingen parallellveier til eksisterende Røykenvei og til Slemmestadveien slik at vi i perioder morgen og kveld kan stenge disse to veiene med bom for å få lokalveistatus og kollektivtransport over på de to veiene.

Ny Røykenvei ville gi oss denne muligheten, og i tillegg verdifulle tverrforbindelser, da veien ville ta all gjennomgangstrafikk og trafikk i tverrforbindelser fra Slemmestadveien og Røykenveien.

Les også: Knytt Slemmestad og Bødalenområdet til Heggedal stasjon nå

Dagens valgte løsning er tydeligvis toget, som i dag kun tar 5,5 % av all kollektivtrafikk i Spikkestadkorridoren. Men faktum er at vi må leve med det antall avganger vi har per dag i mange år framover, – det samme gjelder reisetiden fra Spikkestad til Oslo hvor det må investeres 1,7 mrd. i planfri krysning på Asker Stasjon for å kutte ned reisetiden med 10 min. (De pengene får vi i alle fall ikke).

Korresponderende busser når ikke togavgangene grunnet bilkøer og Bane Nord har valgt å avgiftsbelegge pendlerparkering med kr. 40 per dag noe som øker reisekostnadene med ca. 10.000,- per person/ år. Snakk om suksesshistorie.

Utbygging av Slemmestad

Røyken kommune har vedtatt utbygging av Slemmestad med over 600 boliger i løpet av rimelig nær framtid. Dette forsvares med at Slemmestad er et kollektivknutepunkt og en stor del av kollektivtrafikken skal tas med buss opp Rustadveien, (som må utbedres for 2 – 300 mill. for at busser skal kunne kjøre der).

Så skal bussene ut på en Røykenvei som står stille i bilkø og ned til Heggedal stasjon. Pendlerforeningen sier at mange som kunne tatt tog til Oslo fra Heggdal ikke gjør det fordi det tar for lang tid, – 45 min, og fordi det er for få avganger.

Buss fra Slemmestad til Heggedal bruker 15 min. uten køproblemer.

Ventetid på toget er minst 5 min. Togtid Heggedal – Oslo er 45 min. Til sammen går det minst 65 min. Rutetid for buss fra Slemmestad til Oslo er 45 min. Hvem tar da tog via Heggedal stasjon?

Dersom dere politikere fortsatt tror at buss fra Slemmestad til Heggedal stasjon er en god idé synes jeg at dere skal lage et prøveprosjekt med 25 seters busser, – de samme som i dag kjører ruten Asker – Rortunet og som kjører Rustadveien. Da får dere jo prøvet ideene.

Kommentarer til denne saken