Gå til sidens hovedinnhold

Et lokaldemokratis underskudd

Artikkelen er over 3 år gammel

DEBATT: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er på full fart på vei inn i nye Asker. I forrige uke avholdt alle tre kommunene sine kommunestyremøte hvor sak om reglement for Fellesnemnda og Nye Asker var på kartet.

Større betydning

Fellesnemndas betydning blir bare større, og får stadig flere viktige saker som skal vedtas. Dette er saker som vil legge betydelige føringer for den nye kommunen etter 2020.

Fellesnemnda er sammensatt av 3 politikere fra hver kommune. Sammensetningen representerer ikke det politiske mangfoldet og er heller ikke representativt basert på forholdet partiene seg imellom i den nye kommunen.

Det tilligger det enkelte kommunestyret selv å bestemme sitt eget reglement, og delegering av myndighet til underliggende organ og Formannskap.

I det nye reglement legges det opp til at Fellesnemnda skal fungere som både formannskap og kommunestyre for Nye Asker. De vil selv bestemme over sitt eget reglement, uten at dette for fremtiden vil måtte forankres i de respektive kommunestyrer. I tillegg kommer at Nye Asker og Fellesnemnda nå har fått eget organisasjonsnummer og er registrert i Brønnøysundregistrene.

Artikkelen fortsetter under bildet.

 

Dette underbygger at Nye Asker nå drives som et rent forretningsministerium. Også i enkeltsaker som Fellesnemnda avgjør er de enkelte kommunestyrer fjernet fra medbestemmelse. I den opprinnelige samarbeidsavtalen lå det en setning «etter forutgående høring i hver av kommunene», denne er nå fjernet.

Derfor fikk da også H og Ap en betydelig tverrpolitisk opposisjon imot seg da saken var oppe, og nesten alle de andre partiene var imot endringen i både Asker og i Hurum. Det gir et demokratiske underskudd når Ap og H velger å se bort i fra de øvrige partier.

Rausheten fra Ap og H har sine begrensinger

All makt skal ligge i denne sal, sa Johan Sverdrup som var en kjent demokratiforkjemper om Statsrådsaken i Stortinget i 1872. Dette har vært et styrende prinsipp i norsk forvaltning av demokratiet. For lokaldemokratiet bør det da tilsi at makta skal tilhøre det enkelte kommunestyre.

Samarbeidsavtalen mellom Røyken, Hurum og Asker har et klart mål om et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Fra Intensjonsavtalen fremkommer mål om at Nye Asker kommune etablerer og videreutvikler nye nærdemokratiske ordninger for å styrke lokaldemokratiet.

Det vi registrerer er det motsatte hvor all makt skal samles til H og AP i Fellesnemnda. Da ligger ikke lengre all makt i kommunestyrets sal. Vi registrerer at den raushet som så ofte trekkes frem av H og Ap har sine klare begrensinger.

H eller Ap - bli akkurat det samme

Flertallet bestemmer riktig nok, men innbyggerne bør merke seg den konsensuslinjen de to største partiene har lagt seg på. Skillelinjene viskes ut og utydelig gjør forskjellen mellom disse to partiene. De politiske og praktiske forskjeller ved å stemme på H eller Ap blir borte.

Dermed også verdien av innbyggernes valg og påvirkning, som blir betydelig utvannet når det ikke lengre spiller noen rolle på hvilket av de to partiene innbyggerne stemmer på.

Det bør innbyggere i de tre kommunene merke seg og sterkt vurdere å stemme på andre partier enn disse to, dersom det fortsatt er ønskelig med et sterkt og oppegående lokaldemokrati, og for å skape liv i den politiske debatten.

Flertallet må også lytte til mindretallet

Som en følge har nå de øvrige partier i både Hurum, men også i Asker valgt å sende denne saken inn for lovlighetskontroll. En ting er hva vi får som svar på en lovlighetskontroll, en annen ting er hva som er lurt. Det spørsmålet bør H og Ap stille seg når det ikke lenger synes å være noe forskjell dem imellom.

Et demokrati blir ikke bedre enn at flertallet også faktisk lytter til mindretallet. Hvis H og Ap ikke ser det demokratiske underskuddet som et problem, ja da har vi virkelig et problem. La oss ikke glemme Johan Sverdrup.

Kommentarer til denne saken