I forrige uke la rådmannen i nye Asker, Lars Bjerke, frem en rapport som foreslår ulike løsninger for lokalisering av administrative arbeidsplasser i den nye kommunen. Denne er nå ute til høring hos de ansatte.

Kom med innspill

Vi vil sterkt oppfordre berørte ansatte i alle de tre kommunen om å komme med sine innspill til høringen. Alle innspill skal tas på alvor og vurderes før rådmannen kommer med sin endelige avgjørelse i saken.

Fellesnemnda fikk en orientering om rapporten i sitt møte forrige fredag. Samtidig skulle vi også behandle og vedta prinsipper for lokaliseringen av arbeidsplasser. Fellesnemnda har ikke fått mulighet til å drøfte disse prinsippene med de tre kommunenes tillitsvalgte.

To sterke parter som må strekke seg litt 

Det er viktig for oss å sikre at de ansatte i en så viktig sak er enige i de prinsippene som legger grunnlaget for avgjørelsen om lokalisering av den nye kommunens administrasjon. For å kvalitetssikre prinsippene utsatte derfor Fellesnemnda behandling av saken for å ha en dialog med de tillitsvalgte først.

Denne diskusjonen dreier seg om kommunens administrasjon og plassering av de administrative arbeidsplassene. Når det kommer til tjenestetilbudet til kommunens innbyggere, så er ikke plassering av administrasjonen det samme som plassering av utøvende tjenester til innbyggerne.

Prosjektrådmann: – Dette er en av de vanskeligste sakene vi har 

Lettere tilgang til kommunale tjenester

I den nye kommunen legges det opp til at kommunen kommer nærmere innbyggerne enn tidligere. Innbyggerne skal få lettere tilgang til kommunale tjenester enn de har i dag. Et viktig virkemiddel for å få til dette er etablering av syv innbyggertorg i den nye kommunen.

To av disse blir plassert på Tofte og Sætre. Disse innbyggertorgene skal være bemannet og kunne tilby ulike former for kontakt mellom innbyggerne og de kommunale tjenestene. Det være seg kontakt med plan- og bygg, NAV eller andre tjenester.

Damene bygger nytt næringsnettverk inn i nye Asker 

Møter med kommunen skal kunne avtales og gjennomføres på innbyggertorget.

Innbyggertorgene skal være møteplasser mellom innbygger og kommune og samlingsarena for innbyggerne. Det skal være rom for folkemøter, frivillighet, kulturliv og møterom for ulike formål på disse stedene.

Rådmannen planlegger også at det etableres bibliotek på innbyggertorget på Sætre. Dette er et ønske som befolkningen på Sætre har hatt lenge og som nå kan bli en realitet.

Fremtidsrettet og digital

Nye Asker kommune gjennomfører nå en stor digitaliseringsreform. Det benyttes over hundre millioner kroner på å flytte de tre gamle kommunene inn på en helt ny og fremtidsrettet digital plattform.

Dette betyr at kommunen vil kunne være mye mer tilgjengelig og tilby mange flere tjenester digitalt enn innbyggerne er vant med i dag. Dette er også en måte å komme nærmere innbyggerne på som ikke er avhengig av hvor kommunens arbeidsplasser er lokalisert.

Vi i Fellesnemnda fra Hurum er opptatt av å sikre at prosessen med å avgjøre lokalisering av de ansatte skal være god og ryddig. Dette vil vi følge opp videre med dialog med de tillitsvalgte. Prinsippet om at alle tre rådhus skal inneholde administrative arbeidsplasser i den nye kommunen står fast.

Men lokalisering av kommunens administrasjon er ikke til hinder for at de kommunale tjenestene til den enkelte innbygger skal bli mye lettere tilgjengelig enn i dag.