Gå til sidens hovedinnhold

Fra kartlegging og utredning til beslutning og effektuering

Artikkelen er over 2 år gammel

DEBATT: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter at intensjonsavtalen ble vedtatt våren 2016 ble byggingen av nye Asker kalt et politisk prosjekt. Dette gjelder selvfølgelig fortsatt, men vi påstår at det faktisk er blitt noe mer enn bare det – vi mener det er blitt et samfunnsprosjekt.

Vi vil skape noe - sammen

Vi bygger noe nytt – sammen. Vi står midt i noe ingen har gjort før oss, og med det ingen som har fasiten. Det vi samskaper, skal handle om kvalitet, opplevd kvalitet og positivt omdømme.

Les også: Fellesnemdas «informasjon»

Etter vår oppfatning betyr det direkte og korte styringslinjer administrativt, operativt og ikke minst politisk.

Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud har gjennom samarbeid på tvers av tradisjonelle linjer og kanaler etablert en koordinert arbeidstakeraktivitet der informasjon, dialog, forklaring og oppklaring har vært i fokus.

Vi mener at denne samhandlingen, på tvers av forbund og hovedsammenslutninger, sammen med koordinert informasjon, i vesentlig grad har bidratt til legitimitet og forståelse for det enorme omfanget av programmet.

Fra utredninger til løsninger

Nå er vi kommet til en vesentlig faseendring i programmet. Vi går fra kartlegging, utredning og forslag til løsninger over til endelige vedtak og effektuering av disse. Resultatene blir om ikke lenge opplevde realiteter for den enkelte. Det er viktig å huske på at alle blir berørt; noen i stor grad og andre i mindre grad.

Les også: Svar til Trond Høvik om fellesnemda

Dette kan innebære at ytringer kommer til overflaten, og følelser viser seg. Det være seg ytringer av mer eller mindre rasjonell karakter, og følelser som normalt innebærer naturlig skepsis og kanskje frykt for endringene som er på vei.

Les også: Nye Asker - Informasjonstorget vet ingen ting

Vi har reflektert over hva partene i programmet nå sammen kan gjøre for å bidra til mest mulig ro, kreativitet og begeistring i tiden som kommer ved å opptre med de over 6 000 ansatte i fokus. Vi mener at de ansatte er nøkkelen til vellykket etablering av den nye kommunen som intensjonsavtalen og øvrige føringer legger opp til.

Fellesnemda viser vei

Etter vårt syn er det viktig at fellesnemnda viser vei, og opptrer med arbeidsgiverbrillene på.

Det er også viktig at administrasjonen viderefører praksisen med involvering og bred medvirkning fra ansatte.

Vi som hovedtillitsvalgte og hovedverneombud vil videreføre vår aktivitet med dialog med og blant ansatte, både horisontalt og vertikalt.

Med andre ord er det svært viktig at vi har et felles fokus på arbeidsgiveransvar og ivaretakelse av ansatte i våre tre kommuner.

Nye Asker er også et verdiprosjekt. Ny, felles kultur er allerede under bygging.

Verdier som skapes gjennom «beslutningsfilteret» FNs bærekraftsmål vet vi ennå ikke omfanget av, men oppmerksomheten dette har gitt til nå antyder at vi sammen er i ferd med å etablere et helt nytt samfunnselement – den nye kommunen ingen har sett før.

Annerledestenkning

Vi mener at nye verdier best skapes under nye forutsetninger og samhandlingsarenaer. Dette krever en annerledestenkning.

Nå handler det om å skynde seg langsomt. Trygge alle aktører og godviljeambassadører, bygge videre på den gjensidige tilliten som er skapt gjennom utradisjonell samhandling og fortsatt skape legitimitet og tillit innad og utad.

Når gode krefter samles og nye Asker for alvor skal bygges, er det ikke rom for kamp eller omkamp. I slike tider er det behov for ansvarlig ledelse og omforente veivalg.

På vegne av de ansatte er vi, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, beredt til å stå løpet ut, og vi gleder oss til et nytt, større og styrket Asker!

Kommentarer til denne saken