Gå til sidens hovedinnhold

Godt klima med Høyre

Artikkelen er over 3 år gammel

DEBATT: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I forbindelse med Høyres landsmøte er vi blitt utnevnt til klimaambassadører i henholdsvis Buskerud og Akershus. Dette er et arbeid vi brenner for!

Les også: Høyre ønsker seg 91.000 politiske innspill

Det er inspirerende at mange Høyrefolk snakker like naturlig om grønn omstilling og bærekraftig næringsliv som bedriftsbeskatning og avgiftslette. Vi er stolte av Høyres utvikling innen klimapolitikken og alt det gode arbeidet Høyre og regjeringen gjør på dette området. Og vi følger opp lokalt!

Vedtok miljøresolusjon

Høyres landsmøte vedtok en resolusjon om grønn omstilling. Klimaendringer truer samfunnet og vi må møte utfordringene med en offensiv politikk. Vi er i gang. Vi legger til rette for grønne valg og innretter avgiftspolitikken slik at miljøvennlige alternativer blir lønnsomme.

Les også: Bompenger er en god idé – sier Høyre

Virkemiddelapparatet fremmer innovasjon og utvikling av nye klimaløsninger. Norsk og internasjonalt næringsliv satser mye på teknologi og produkter som skal gi oss en bærekraftig framtid. Vekst må frikobles fra utslipp.

Elektrifisering

Elektrifiseringen innen transportsektoren går fort og har allerede gitt gode resultater. For fem år siden (2013) var elbilenes andel av det totale bilsalget bare 3 prosent. I 2017 hadde dette steget til langt over 20 prosent! (Kilde: Norsk elbilforening).

Les også: "2 000 forslag i nye Asker er formidabelt"

Vi ser en rask teknologiutvikling for elektrifisering av tyngre kjøretøy og innen maritim sektor. Den elektriske ferjen «Ampere» har redusert driftskostnadene med hele 80 prosent. Det er allerede bygget en passasjerbåt som går i 20 knop og batteriteknologien blir stadig bedre.

Vårt mål er at fjorden skal tas i bruk som grønn ferdselsåre.

Høye miljøambisjoner i Nye Asker

Den nye Asker kommune skal ha en offensiv klima- og miljøpolitikk. Gode klimavennlige transportløsninger er viktig for å gjøre kommunen attraktiv for nye innbyggere og næringslivet.

Vi skal satse på framtidsrettede og klimavennlige samferdselsløsninger som bringer innbyggerne sammen og bidrar til attraktive transportløsninger langs de viktige pendleraksene.

Buss og tog, i tillegg til fjorden må prioriteres for å sikre gode tilbud i hele den nye kommunen.

Bærekraftig næringsliv

Den nye kommunen har et stort potensial for en bærekraftig, klimavennlig og kunnskapsbasert næringsutvikling. Asker har flere spennende bedrifter som arbeider med miljøteknologi og bærekraft. Vi leste nylig om Tomra som legger FNs bærekraftsmål til grunn i sin forretningsdrift.

Næringsklyngen «No Waste» på Tofte vil skape verdier av avfall og Statkraft satser på biodrivstoff basert på avfall av trevirke. De tre næringsrådene i Asker, Røyken og Hurum setter bærekraft på dagsorden når de inviterer til nettverksdag 19. april.

Bærekraft gir konkurransekraft og vi er avhengige av et oppegående og et bærekraftig næringsliv for å ta vare på og videreutvikle vårt velferdssamfunn.

Høyres klimaløsninger skal være framtidsrettet, markedsbaserte og teknologidrevne, og må baseres på kunnskap. Politiske vedtak må være ambisiøse, men også realistiske. Vi har tro på at våre løsninger vil bidra til vekst, reduserte utslipp og en bærekraftig framtid.

Vi er klimaoptimister!

Kommentarer til denne saken