Gå til sidens hovedinnhold

Om utvidelse av behandling og deponi på Lindum Oredalen

Artikkelen er over 2 år gammel

DEBATT: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den påsøkte store økningen av masser til behandling og lagring ved Lindum Oredalen A/S i Sagenedalen på Tofte vil mangedoble faren for forurensing av grunn og vil uten tvil med sine årvisse giftutslipp komme til å redusere om ikke utrydde livsgrunnlaget til fiskestammen i Sagenebekken.

Les også: Frykter at sigevann fra deponi går ut i fjorden

Drenering og miljøgifter

All drenering fra deponiene og behandlingslokalitetene for farlig avfall ved Lindum Oredalen fyllplass må legges i rør til et eget renseanlegg hvor miljøgifter og tungmetaller fjernes, hvorpå restvann kan føres ut på dypt vann i fjorden.

Les også: Lindum ber fylkesmannen om å få utvide

Dette må det stilles ufravikelig krav om dersom Lindum Oredalen skal få tillatelser til utvidelse av behandling og lagring av miljøskadelige masser. Slik det er nå blir ikke bare jordsmonnet i Oredalen forgiftet, men Sagenebekken og kystområdene rundt utløpet av denne kontamineres også, slik at fisk og skjell som lever her ikke kan brukes som menneskeføde.

Her må våre folkevalgte kjenne sin besøkelsestid og ikke bare prate om miljø og skadelige utslipp, men faktisk behandle denne søknaden fra Lindum Oredalen i favør av naturmangfold  og miljø.

Kommentarer til denne saken