Syd på Hurum ligger noen av de mest naturskjønne områdene i kommunen.

Fra Toftes båthavn på Sagene kan man følge kysten vestover til Rødtangen ved Holmsbu. Her møter man sandstrender, rullesteinsstrender, klipper og svaberg, man har passert rike, sørvendte løv- og blandingsskoger, åpnere furuskoger samt områder med barlind.

Les også: Det bør ikke startes ny kjemisk tungindustri på Tofte

På grunn av områdets særegne flora og fauna er deler av dette området fredet, og det er svært populære turområder for innbyggerne i kommunen. Sandbukta er en av disse strendene. Den er unik da det ikke går an å kjøre bil hit, man må enten følge kyststien eller gå stien gjennom skogen fra Sagene.

Industri på sti

Men nå er det altså slik at det er på denne stien at Hurum kommune ønsker industri. I rulleringen av kommuneplanen anbefaler kommunen å sette opp et oppdrettsanlegg for fisk. Ifølge konsekvensanalysen utført av Multiconsult (for øvrig det samme firmaet som er knyttet til byggeskandalen på Stortinget) finnes det så godt som ingen negative konsekvenser for friluftsliv eller for det biologiske mangfoldet ved en slik innretning.

Les også:

Her er det på sin plass å trekke konsulentenes fagkompetanse i tvil. Hvis man har besøkt området er det åpenbart for alle at dette er en velbrukt tursti, samt at det biologiske mangfoldet er svært rikt på grunn av geologi og beliggenhet.

Les også: Naturvernforbundet går hardt ut mot Statskog sine planer om stort fiskeoppdrettsanlegg

Å plassere et akvakulturanlegg langt inne i skogen, med tilhørende bygging av adkomstvei på omkring 1 km, vitner om svak arealplanlegging.

En gåte

At det skal finnes en eneste god grunn for å opprette industri mindre enn 50 fra naturreservatet Sandbuka-Østnestangen, er tvert imot en gåte. Bortsett fra det hellige mantraet utvikling og arbeidsplasser – argumenter som trumfer det meste.

Men i denne kommunen har vi brakklagte områder som kunne være bedre alternativer for denne typen industri. Naturvernforbundet i Hurum og Røyken har foreslått området ved Statkraft Tofte – som både er nærmere sjøen og allerede er tilrettelagt for næringsvirksomhet. Eller hva med det snart tømte Sandtaket på Verket?

Forslaget om industri i en naturperle vitner om mangel på lokalkunnskap og kjennskap til turvanene til innbyggerne her. Hurum kommune er en landlig og naturskjønn kommune. DET er vårt fortrinn. Det er dette folk kommer for å besøke og det er derfor mange av oss bor her. Dette må ikke ødelegges.