Gå til sidens hovedinnhold

«Kommunen ga oppdraget til rådmannens fetter»

Artikkelen er over 3 år gammel

DEBATT: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvert år rangeres de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene i norske kommuner, under tittelen NHOs kommune-NM. Rapporten gir innsikt i viktige parametere for landets kommuner. Det som ikke kommer frem av rapporten er kommunenes evne til å kjøpe inn på rett måte.

Tilrettelegging og profesjonalitet

Mange kommuner har stort fokus på å tilrettelegge for næringslivet; næringsområder skal utvikles, næringsplaner skrives, tomter skal kjøpes og selges for å få plass til næringsvirksomhet, og de jobber tett med lokalt næringsliv. Det er vi i Bedriftsforbundet glade og takknemlige for.

Likevel fratar ikke godt arbeid krav om profesjonalitet på flere områder: Vi vil være sikre på å få barnehageplass til våre ansatte, vi vil ha en god skole, og vi vil kunne besøke våre syke og eldre innenfor overskuelig avstand. Og - vi ønsker å regne på anbud som aldri blir lyst ut.

Altfor mange offentlige innkjøpsprosesser forvaltes for dårlig, og det er flere saker som aldri kommer til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), fordi leverandører er redde for å bli straffet av innkjøpere og kommuneadministrasjon i ettertid.

"Den vanlige leverandøren"

Det offentlige Norge kjøper varer og tjenester (offentlig forretningsdrift) for milliarder av kroner, hvorav mye kjøpes inn av de norske kommuner. Gang på gang felles norske kommuner i KOFA, det blir brukt tid og penger i rettsaker, gitt erstatninger og kjørt ankesaker.

Vi i Bedriftsforbundet forstår at det enkleste for kommunenes innkjøpsavdelinger er å bruke «den vanlige leverandøren», å gi ekstra oppdrag til allerede involverte parter, unngå å skrive et anbud, eller «kjøpe tjenester direkte fra fetteren til innkjøpssjefen, rådmannen eller ordføreren», men det er ikke riktig måte.

Det offentlige anskaffelsesregelverk er lagd for å bli fulgt. Her har norske kommuner en stor oppgave fremfor seg. Unnskyldninger som at regelverket er for vanskelig er ikke akseptabelt. Når vi i næringslivet ikke følger regelverket, forventer vi at man straffes. Om våre konkurrenter gjør det, forventer vi at de straffes. Det er det som er fri og lik konkurranse.

Kommunene må lære seg offentlige anskaffelser

Vår påstand er at det viktigste for at en «næringsvennlig kommune» er kvalitet på de kommunale kjernetjenester og at næringsvennlige kommuner virkelig kan offentlige anskaffelser.

Vi oppfordrer derfor kommunene til å ta et krafttak, og lære seg offentlige anskaffelser. Nå. Det vil gi flere muligheter for de små- og mellomstore bedriftene både lokalt og regionalt!

Kommentarer til denne saken