Gå til sidens hovedinnhold

"Både uriktige og tendensiøse vinklinger på virkeligheten"

Artikkelen er over 2 år gammel

Tilsvar til Statkrafts kritikk i RHA 6. september.

DEBATT: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I RHA 6. september beskylder Statkraft v/Fjerdingstad og Fugleseth undertegnende for å spre usannheter. Nærmere og bli kalt for løgner kommer man ikke. Om det ønskes ro rundt saken var ikke dette særlig klokt.

Nå er det jo sånn at det man beskylder andre for ofte passer best på seg selv.  Jeg skal ikke beskylde Statkraft for å  fare med løgner, men sannhet kan vris og vrenges på, og jeg kan trygt hevde at mange på Tofte oppfatter mye av Statkraft-propagandaen som ren svada med både uriktige og tendensiøse vinklinger på virkeligheten.

Når det gjelder flishoggerhall som man nå har bygd og skryter av, så er jo den bygd til tross for at egne støymålinger viser (utført av "uavhengig" samarbeidsfirma), at flishoggingen har støyet langt mindre enn tillatt. Likevel har man gått til det englesøte tiltak å bygge inn hogger for og redusere støy og støvplager (sistnevnte  riktignok ikke erkjent av Statkraft til tross for påvist støv og klager fra naboer).

Politikere har stilt velvillig opp midt i fellesferien for et hastevedtak hvor det ble gitt dispensasjon fra viktige og strenge regler - slikt gjelder ikke for Statkraft, må vite. Dispensasjon og byggetillatelse ble gitt også for de grunnarbeider som nærmest var ferdigstilt da tillatelse ble gitt. Jeg overlater til ansvarlige i kommunen å besvare om dette er korrekt og greit.

Les også: Ny huggerhall på Statkraft Tofte

Til tross for at Statkraft hevder at støy var under grensen for det tillatte, bygger man altså likevel inn hogger i hui og hast. Andre støymålinger som har blitt foretatt  av privatpersoner har vist store overskridelser, men har blitt avvist som upålitelige målinger. Jeg mener å ha sett en graf over Statkrafts "pålitelige" målinger som viser støybildet over 24 timer. Det gir jo da relativ lav gjennomsnittlig støy pr. døgn. Med andre ord; støy langt under det tillatte var kanskje en sannhet med modifikasjoner, som det så pent heter.

Ellers hadde man vel neppe kostet på seg denne hallen, selv om man prøver å skape inntrykk av at selv om støyen var mindre enn tillatt, så oppleves støy så forskjellig, sier man, og av hensyn til de som mener seg plaget, bygger man altså hogger inn i en hall. Man har kanskje også  innkalkulert at dette svært hensynsfulle trekket ovenfor befolkningen, vil ha gunstig betydning når klagen på vedtaket for pilotanlegget skal behandles av fylkeskommunen.

Støvproblemet ved hogging og lasting av skip er betydelig - dette svært helsefarlige finstøvet driver med sønnavinden opp i  boligfeltet og har til nå blitt bortforklart og ignorert. Det samme gjelder store mengder flis som havner i sjøen ved lasting. Hva skal man gjøre med finstøvet som produseres ved hogging i hall? Vil det slippes ut samtidig som det hauges opp utendørs?

Statkraftgutta sliter tydeligvis med å skjelne mellom uttalelser med forstavelse som: vi tror, mener, antar, såvidt vi forstår osv. I deres ører blir alt påstander eller spekulasjoner. Så negativt ladet som mulig, samtidig som man setter seg selv i et engleaktig, edelt lys og gir inntrykk av at man er her først og fremst til Toftes eget beste.

Det kunne være artig å få noen klare svar - vel og merke KLARE svar på noen av de usannheter undertegnende og andre i Toftes framtid har spredd.

Er det for eksempel usant at Statkraft har kjøpt seg inn på fabrikktomta først og fremst for å drive business og at målet er fullskala biodieselproduksjonsanlegg med så stor produksjonskapasitet som mulig? Om dette blir realitet, kan etablerte virksomheter på tomta kunne måtte vike for det nye store anlegget?

Er det usant at konsernsjef uttalte i Dagens Næringsliv 7. juni at man ser for seg kloakkslam som framtidig råvare for produksjonen på Tofte? Hvordan kan man i såfall garantere at det ikke vil medføre luktproblemer? Nå har riktignok Statkrafts lojale, kvinnelige Ap-representant forklart oss at ved eventuell vond lukt, skal vi bare tenke at det lukter penger. Undres i såfall på i hvilke lommer de pengene havner.

Vi har i sommer hatt en ulmebrann i en flishaug på fabrikktomta. Ifølge brannvesenet kan den ha pågått over lang tid. Er det usant at det ved ulmebrann utvikles svært helsefarlig kullos, som er luktfri og usynlig, og som ved sydlige vinddrag har drevet opp mot boligfelt? Er det usant at det er potensiell fare for flere slike ulmebranner som forøvrig også medfører alvorlig fare for storbrann?

Er det usant at folk som i senere år har flyttet til Tofte i forvissning om at industriepoken er over, nå på grunn av Statkrafts industriplaner vurderer å selge og flytte igjen?  

Bortsett  fra en og annen nyetablering, har man sett tegn til iver for bygging og satsning på Tofte, og kan man ane at mangel på dette skyldes i stor grad Statkrafts planer?

Les også: For eller mot - dieselproduksjon på Tofte?

Tilslutt; Toftes framtid kjemper for en annen utnyttelse av fabrikktomta med betydelig utvidelse av Tofte Næringspark med små og mellomstore bedrifter, gjestehavn med serveringsteder og attraksjon for barn, maritime serviceverksteder, kai for fergeanløp og hotell mm.

Tror Statkraft at deres planer for Tofte vil være av større  verdi for Toftes befolkning og nye Asker kommune med tanke på arbeidsplasser, tilflytning, økonomi og trivsel?

Kommentarer til denne saken