Gå til sidens hovedinnhold

Jordvern må prioriteres

Artikkelen er over 3 år gammel

DEBATT: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

La oss se realiteten i øynene. Norge er et fjelland, og dyrket mark er en meget knapp ressurs. Jordvern handler om å sikre dagens befolkning, samt våre etterkommere muligheten til å dyrke egen mat på egen jord.

Les også: Starter detaljregulering for nytt byggeprosjekt

Vi har lite god dyrkbar mark

Størstedelen av de ubenyttede dyrkbare arealer ligger for det meste i klimasoner som kun er egnet til å dyrke gress og korn til dyrefor.

Vi kan bare konstatere at selvforsyningsgraden av egen matproduksjon er synkende. Det er kun tre prosent av Norge landareal som i dag er dyrket. Norge har lite areal i reserve der vi kan dyrke matkorn.

Les også: Starter detaljregulering for nytt byggeprosjekt

Det er en kjensgjerning at mye av den beste fulldyrkete jord reduseres hvert år. Det er kostnadsbesparende å bruke jordbruksarealer til utbygging av veier, jernbane, bolig, næringsbygg etc. Det er en kortsiktig politikk. Politikerne kan ta en tur til Nord-Jæren og se resultatet av gode jordbruksområder som nå er brukt til boligformål.

Nye Asker må verne dyrket mark

I Røyken kommune blir også dyrket mark dessverre nedbygd selv om kommunen har store arealer som ikke er egnet for jordbruk. Befolkningsveksten i nye Asker kommer til å øke kraftig i årene som kommer.

Les også: De satser alt på bringebær og har plantet 20 000 busker

Behovet for boligutbygging, industriutvikling, nye jernbanetraseer og veier kommer i nye reguleringsplaner og det må veies opp mot jordvern. Politikerne må ta konsekvensen av et høyt konfliktnivå med kommersielle utbyggere. Presset på jordressursene er i dag større enn noen gang.

Fremtidige reguleringsplaner i nye Asker kommune for infrastruktur og nye byggefelt må prioritere jordvern, og dyrket mark må vernes. Asker Pensjonistparti krever at jordvern må få en sentral plass i disse planene, og gjerne med en utdypende forklaring på hva kommunestyret mener om jordvern

Kommentarer til denne saken